Kendelser  2013

Sagsnummer: 13-70-00548

I orden at CHOW CHOW afviste læserbrev

22-11-2013

Chow Chow Klubs medlemsblad afviste at bringe et læserbrev. Pressenævnet finder, at det er op til redaktøren at beslutte, hvilke oplysninger man vil bringe, og derfor har redaktøren ret til at afvise indlæg.

Sagsnummer: 13-70-00547

Billeder i forbindelse med artikler på ekstrabladet.dk var tilstrækkeligt slørede

22-11-2013

ekstrabladet.dk skrev Sigtelse: “Gymnasiepige massevoldtaget i luksuslejlighed” og bragte et billede af en mand på en altan. Hans ansigt var sløret. Billedet blev også brugt ved flere efterfølgende artikler om sagen, men mandens ansigt var hver gang sløret. Pressenævnet finder, at billederne er tilstrækkelige slørede til, at han ikke kan genkendes.

Sagsnummer: 13-70-00541

business.dk har offentliggjort Pressenævnets afgørelse på tilstrækkelig vis

22-11-2013

business.dk fik kritik for et blog-indlæg på business.dk. Pressenævnets kendelse blev bragt dels som link til artiklen, dels under ”Brancher” og dels på Berlingskes Fejl&Fakta-side. Nævnet finder ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik af offentliggørelsen.

Sagsnummer: 13-70-00546

Ikke kritik af politiken.dk for et bragt citat

22-11-2013

politiken.dk skrev i september rubrikken “Kaffebarejer: “Koda er nogle gangstere””. Pressenævnet finder, at det er tydeligt, at det er kaffebarejerens personlige holdning. Desuden optræder en kaffebarejer med den modsatte holdning også i artiklen, ligesom Koda også kommer til orde.

Sagsnummer: 13-70-00494

TV 2 får kritik for ikke at bringe resultatet af kommunens undersøgelse i en sag om et opholdssted

31-10-2013

Operation X sendte programmet “Omsorg med piller og klarsyn” og forholdt sig kritisk til opholdsstedet Startskuddet. I udsendelsen blev det sagt, at et højt pilleforbrug og clairvoyance indgik i behandlingen. TV 2 spurgte Guldborgsund Kommune, der ville undersøge sagen, men TV 2 vendte ikke tilbage for at få svarene, ligesom opholdsstedet Startskuddet heller ikke fik tilstrækkelig mulighed for at svare på, om de unge havde lidt under medicineringen. Derfor får TV 2 kritik af Pressenævnet.

Sagsnummer: 13-70-00510

DR får ikke kritik for oplysning om rod i momsregnskabet

30-10-2013

DR får ikke kritik for udsendelsen “Danske Slotte”, sendt på DR2 den 8. juli. Det var en kortere udgave af et program, der havde været bragt flere gange tidligere. Parterne var uenige om, hvorvidt de havde aftalt ordlyden af den bragte speak. Der var ikke tidligere blevet klaget over den bragte speak.

Sagsnummer: 13-70-00533

Ej kritik for ukorrekt oplysning i TV 2 Øst om, at fire heste risikerede at dø

30-10-2013

TV 2 ØST bragte et indslag om en kvinde, der i selskab med sine fire heste demonstrerede tæt ved rådhuset i kommunen, og fortalte, at hun demonstrerede, fordi hendes fire heste risikerede at blive aflivet. Det var ikke korrekt, idet hun demonstrerede over ”kommunens lovbrud og tilsyns- og handlesvigt”. Men da oplysningen ikke skader hende, og da hun selv siger i udsendelsen, at kommunen ”er en medvirkende faktor”, finder Pressenævnet ikke, at hun er berettiget til at få bragt sin version i TV 2 ØST.

Sagsnummer: 13-70-00528

jyllands-posten.dks overskrifter om en byrådskandidat var i orden

30-10-2013

jyllands-posten.dk bragte artikler om en kandidat til byrådet, der flere gange var blevet bortvist fra det område på rådhuset, hvor folk kan aflevere deres brevstemme. Samtidig var der blevet fundet fortrykte brevstemmer med kandidatens navn på. Pressenævnet finder, at ordet ”fusk” beskriver en bred vifte af uregelmæssigheder og finder, at artiklernes overskrifter har tilstrækkelig dækning i artiklernes indhold.

Sagsnummer: 13-70-00517

Der er fejl i artikler i Jyllands-Posten, men ikke alvorlige nok til kritik

30-10-2013

Jyllands-Posten bragte artiklerne “Forsvundet 10-årig anses for bortført” og “Til barnets bedste” og skrev om et netværk af kvinder, der har tabt sager om forældremyndigheden til danske mænd. Jyllands-Posten skrev om en kvinde, at hun var gift, selv om hun var samlevende. Der stod også, at barnet skulle være flygtet med hende, selv om hun på det tidspunkt kunne rejse ud med barnet. Desuden skrev Jyllands-Posten, at en samtale fandt sted for nylig, selv om det var et år siden. Pressenævnet finder fejlene beklagelige, men går ikke så langt som til at kritisere Jyllands-Posten.

Sagsnummer: 13-70-00529

Patientforsikringen får ret til genmæle i SE OG HØR for skadelig omtale

30-10-2013

SE OG HØR skrev i artiklen “[Person A] tæt på at dø: JEG KÆMPER VIDERE”. Det fremgik af artiklen, at [Person A] havde stævnet Patientforsikringen, selv om det var Patientskadeskadeankenævnet, hun havde stævnet. SE OG HØR havde også skrevet som om hun kun havde fået 2.500 kroner i erstatning, selv om der var tale om et langt større beløb. Endelig stod der, at sagen kører på ottende år, som om hun ikke havde fået nogen erstatning. Pressenævnet finder, at oplysningerne kan skade Patientforsikringen, der derfor har ret til at få bragt sin version af sagen i SE OG HØR.

Sagsnummer: 13-70-00521

DR skal bringe Pressenævnets kritik igen

30-10-2013

Pressenævnet gav i august DR’s program Kontant kritik og bestemte, at kritikken skulle bringes i begyndelsen af næste Kontant-udsendelse. Trods beskeden valgte Kontant at læse Pressenævnets kritik op i slutningen af udsendelsen. Derfor får DR kritik og skal bringe Pressenævnets kritik igen.

Sagsnummer: 13-70-00536

Gråsten Avis skal bringe Pressenævnets kritik igen

30-10-2013

Pressenævnet gav i august Gråsten Avis kritik og bestemte, at kritikken skulle stå med lige så i øjenfaldende opsætning og typografi som de læserbreve og den artikel, kritikken gik på. Trods beskeden valgte Gråsten Avis at nedtone Pressenævnets kritik. Derfor får Gråsten Avis kritik og skal bringe Pressenævnets kritik igen.

Sagsnummer: 13-70-00540

Klage over DR afvist (Formandssag)

14-10-2013

Klager – en person – klagede over, at DR havde blokeret hans indlæg på DR’s hjemmeside og facebookprofil. Pressenævnet afviser klagen, fordi DR’s facebookprofil ikke er anmeldt til Pressenævnet, og fordi redaktøren er berettiget til at beslutte, hvad mediet vil bringe på sin hjemmeside.