Kendelser  2014

Sagsnummer: 14-70-00723

Kritik for at bruge skjulte optagelser

19-12-2014

TV2/Nord bragte indslaget ”Værksteder reparerer din iPhone med falske reservedele”. I udsendelsen blev der gjort brug af en skjult optagelse, der intet afslørede. Da den person, som blev interviewet, tillige modsatte sig, at optagelsen blev bragt, var offentliggørelsen imod god presseskik. Pressenævnet udtaler kritik.

Sagsnummer: 14-70-00718

Berettiget at bringe foto af formand

18-12-2014

Nordjyske Medier skrev ”Hotelejerforening på St. Restrup er erklæret konkurs”. Artiklen var illustreret af et foto af klager, hvilket han finder vildledende. Da han var formand for foreningen, mens sagen stod på, udtaler Pressenævnet ikke kritik.

Sagsnummer: 14-70-00710

Vide rammer i læserbreve

18-12-2014

Ekstra Bladet bragte læserbrevet ”Hende skal vi ikke underkende”. Her stod: ”Nu har vi altså i dag en muslim siddende på en fremtrædende post i Københavns Politi”. Det er Pressenævnets opfattelse, at et læserbrev kan udtrykke subjektive opfattelser og mener ikke, at bemærkningen går ud over rammerne.

Sagsnummer: 14-70-00711

Subjektiv vurdering af program er ok

18-12-2014

Ekstra Bladet bragte læserbrevet ”Hende skal vi ikke underkende”, der kommenterer programmet ”[Radioprogram]”. Pressenævnet finder, at læserbrevet udtrykker en personlig vurdering og bemærker, at Ekstra Bladet har bragt programværtens svar til læserbrevsskribenten.

Sagsnummer: 14-70-00714

Citater indeholder klagers synspunkter

18-12-2014

Gribskov.lokalavisen.dk skrev ”Tisvildeleje skal primært være for dem, der bor her”. Klager fik sine citater til gennemsyn og havde rettelser. Pressenævnet finder ikke, at de citater, der blev bragt, afviger afgørende fra klagers rettelser, og udtaler derfor ikke kritik.

Sagsnummer: 14-70-00725

Ledelsen fik mulighed for at svare

18-12-2014

TV SYD bragte nyhedsindslaget ”Svage elever lades i stikken” om elever med særlige behov. TV Syd bad ledelsen om en kommentar, men ledelsen aflyste i første omgang et interview. Pressenævnet bemærker, at ledelsen fik mulighed for at udtale sig og kritiserer ikke TV SYD.

Sagsnummer: 14-70-00716

Generalisering krænker familie

18-12-2014

Ekstra Bladet skrev ”Storkriminel familie: Det er os der styrer”. I artiklen stod der, at en stor del af de op mod 90 familiemedlemmer var kriminelle, men Ekstra Bladet kunne kun dokumentere, at 6 af dem var kriminelle. Pressenævnet kritiserer Ekstra Bladet for at krænke familien.

Sagsnummer: 14-70-00709

Misforståelse ved et telefoninterview

18-12-2014

Ekstra Bladet skrev ”Angriber Thulesen Dahl: Diktatorisk og magtsyg”. Klager, der er blevet smidt ud af Dansk Folkeparti, mener sig fejlciteret, men Pressenævnet finder, at der var tale om en misforståelse og udtaler ikke kritik. Nævnet bemærker, at Ekstra Bladet efterfølgende bragte en omfattende rettelse.

Sagsnummer: 14-70-00722

Advokat fik mulighed for at udtale sig

18-12-2014

Børsen skrev ”Skat tørret for 256 mio. af ukrainsk selskab” og flere lignende. En advokat blev kritiseret og fik forelagt oplysningerne, men sagde han ikke kunne udtale sig på grund af tavshedspligt. Pressenævnet finder, at han havde muligheden for at udtale sig og kritiserer ikke Børsen.

Sagsnummer: 14-70-00727

Nej til at anonymisere artikel

18-12-2014

Viborg-folkeblad.dk skrev i 2014 ”Ufattelig afstumpet vold i narkoopgør”. Klager siger, at det ødelægger hans muligheder for uddannelse, at hans navn står i artiklen. Pressenævnet vil på grund af sagens karakter og alvor ikke kritisere Viborg Stifts Folkeblad for at afvise at anonymisere artiklen.

Sagsnummer: 14-70-00739

Klage kom syv måneder for sent

16-12-2014

FORMANDSSAG: Ekstrabladet.dk skrev i februar 2014 ”Rockere dømt: Stak offer 29 gange på værtshustoilet”. Her står, at klager er medlem af støttegruppen AK81. Det afviser klager. Klagefristen er 12 uger, men Pressenævnet modtog først klagen i december. Da fristen er overskredet, har Pressenævnet afvist at behandle sagen.

Sagsnummer: 14-70-00737

Microsofts msn.com/da-dk er ikke tilmeldt Pressenævnet

16-12-2014

FORMANDSSAG: Msn.com/da-dk skrev i november 2014 artiklen ”Rockere får strafrabat: stak offer 29 gange”. Her står, at klager er medlem af støttegruppen AK81. Det afviser klager, men da online-mediet ikke er tilmeldt Pressenævnet, har nævnet afvist at behandle sagen.

Sagsnummer: 14-70-00685

Klager var blevet hørt

26-11-2014

Børsen skrev blandt andet artiklen ”Kinesisk partner føler sig misbrugt af [klager]” om, hvorvidt klager havde en aftale med et kinesisk selskab og om usikkerhed omkring klagers salg af andele til solcelleparker. Klager havde fået forelagt kritikken, men ønskede ikke at udtale sig. Pressenævnet kritiserer ikke Børsen.

Sagsnummer: 14-70-00690

I orden at omtale sag om ulovlig medicin

26-11-2014

Ekstra Bladet bragte tre artikler om en svineproducent. Den ene hed ”Vil tørre milliongæld af på skatteyderne”, her stod blandt andet om fundet af 50 kilo ulovlig medicin. Svineproducenten klager over at blive omtalt, over indholdet og over interviewet. Pressenævnet finder ikke anledning til at kritisere Ekstra Bladet

Sagsnummer: 14-70-00689

Fik god mulighed for at svare

26-11-2014

Viborg Stifts Folkeblad skrev ”Ulovligt antibiotika sender 30.000 svin i karantæne”. Udover indholdet i artiklen har klager klaget over, at avisen lagde en upræcis besked på hans telefonsvarer og gav for kort svarfrist. Pressenævnet bemærker, at avisen flere gange forsøgte at få fat på ham og finder ikke, at beskeden var upræcis. Pressenævnet udtaler ikke kritik af avisen.

Sagsnummer: 14-70-00686

Afviser at slette tre artikler

25-11-2014

Berlingske bragte tre artikler i 2010 og 2011 på business.dk om en mand, der var blevet erklæret personlig konkurs og havde tabt en retssag mod et brudepar. Berlingske vil ikke afindeksere artiklerne og dermed ”omskrive historien med tilbagevirkende kraft”. Pressenævnet kritiserer ikke Berlingske for at afvise anmodningen.

Sagsnummer: 14-70-00688

Dømt får ikke fjernet link til artikler

25-11-2014

Ekstra Bladet skrev i 2001 og 2002 om en mand, der var blevet dømt 1 års ubetinget fængsel for seksuelle overgreb. Klager bad Ekstra Bladet om afindeksere artiklerne. Pressenævnet vil på grund af sagens alvor ikke kritisere, at Ekstra Bladet har afslået anmodningen.

Sagsnummer: 14-70-00717

Artikel om brudepars sag mod direktør bliver på nettet

25-11-2014

Fyens.dk skrev i 2010, at en hoteldirektør efter en bryllupsfest på hotellet blev dømt til at betale kompensation til brudeparret. Der var ingen oplysninger om, at retssagens udfald ikke blev korrekt gengivet, og Pressenævnet kritiserer ikke fyens.dk for at afvise at afindeksere artiklen.

Sagsnummer: 14-70-00713

Afviser at afindeksere artikel om konkurs

25-11-2014

BT skrev i 2011, at en ubetalt momsregning gjorde, at retten erklærede klager konkurs. Klager siger nu, at det er forkert og ønsker artiklen afindekseret, hvilket BT har afvist. Oplysningen var korrekt, da artiklen blev offentliggjort, og Pressenævnet finder ikke grund til at kritisere BT.

Sagsnummer: 14-70-00708

Notits om konkurs forbliver synlig

25-11-2014

TV2/NORD skrev i en notits på hjemmesiden i 2011, at klager var gået konkurs. Han siger, han ikke var konkurs og ønsker notitsen afindekseret. Oplysningen var korrekt, da notitsen blev offentliggjort, og Pressenævnet kritiserer ikke TV2/NORD for at afvise at afindeksere notitsen.