Kendelser  2014

Sagsnummer: 14-70-00707

Får nej til at få artikler afindekseret

25-11-2014

Jyllands-Posten skrev på epn.dk i 2011, at en ubetalt momsregning gjorde, at retten erklærede klager konkurs. Han siger, han ikke var konkurs og ønsker artiklen afindekseret. Det har Jyllands-Posten afvist, men har tilføjet en rettelse til artiklen om, at konkursen senere blev ophævet. Oplysningen om konkursen var korrekt, da artiklen blev offentliggjort, og Pressenævnet kritiserer ikke Jyllands-Posten for at afvise at afindeksere artiklen.

Sagsnummer: 14-70-00704

Artikel om konkurs bliver på nettet

25-11-2014

Nordjyske.dk skrev i 2011, at en ubetalt momsregning gjorde, at retten erklærede klager konkurs. Han siger, han ikke var konkurs og ønsker artiklen afindekseret. Det har Nordjyske Medier afvist, men har tilføjet en rettelse til artiklen om, at konkursen senere blev ophævet. Oplysningen om konkursen var korrekt, da artiklen blev offentliggjort, og Pressenævnet kritiserer ikke Nordjyske Medier for at afvise at afindeksere artiklen.

Sagsnummer: 14-70-00712

Anmelder må gerne kalde en bog for ”humbug”

24-11-2014

Weekendavisen anmeldte en bog om tempelriddere. Anmelderen skrev blandt andet, at forfatterens teorier ”stadig er helt gak” og anvendte ordet ”humbug” om bogen. Pressenævnet finder, at en boganmeldelse i sin form er kommenterende og kan indeholde bemærkninger af kritisk og personlig karakter. Nævnet udtaler derfor ikke kritik.

Sagsnummer: 14-70-00705

Får kritik for udokumenteret påstand

20-11-2014

MetroXpress skrev ”Tidligere kulturminister [Klager] har brugt sine folketingsmidler til at aflønne Alternativets sekretariatsleder”. Påstanden er udokumenteret, og Pressenævnet kritiserer MetroXpress for at bringe en påstand, der ikke er dækning for.

Sagsnummer: 14-70-00656

Pressenævnet behandler ikke klage over Se og Hør

06-11-2014

Syv personer klagede over artikler, bragt i Se og Hør for flere år siden, samt over Se og Hørs handlemåde i øvrigt i relation til at fremskaffe oplysninger. Klagefristen var overskredet, og Pressenævnet afviser at realitetsbehandle sagen af egen drift. Nævnet opfordrer samtidig pressen til at overveje, om der er behov for at fastsætte nærmere bestemmelser om pressens anvendelse af betalte kilder.

Sagsnummer: 14-70-00699

Rettede selv hurtigt fejl i avisen

04-11-2014

Fyns Amts Avis skrev kommentaren ”Når ledelsen straffer de frivillige”. Her skrev avisen, at klager anklagede en mand for illoyalitet, men det havde avisen ikke belæg for at skrive. Avisen rettede selv hurtigt fejlen, derfor udtaler Pressenævnt ikke kritik.

Sagsnummer: 14-70-00687

Skrev at kvinde var sexarbejder, selv om hun var stoppet

04-11-2014

Magasinet Q bragte et interview med overskriften: ”Jeg er ’billig’ [..]” Artiklen havde stået i Femina 11 måneder før. I mellemtiden var kvinden stoppet som sexarbejder. Pressenævnet kritiserer Q for ikke at oplyse, at kvinden ikke længere var sexarbejder.

Sagsnummer: 14-70-00681

Kritik for at påstå, at matchfixing fandt sted

04-11-2014

BT skrev bl.a. ”Skandale i dansk håndbold: Spillere ville købe sig til slutspils-plads”. Artiklerne byggede alene på anonyme kilder. Pressenævnet kritiserer, at BT bringer en så alvorlig beskyldning uden anden form for sandsynliggørelse.

Sagsnummer: 14-70-00694

Hørte begge parter

03-11-2014

Villabyerne skrev blandt andet ”Politianmeldelse efter dødsfald i Lunden”. Her blev medarbejderne i et ambulancefirma kritiseret af et konkurrerende firma for ikke at have den nødvendige uddannelse. Begge parter blev hørt, og Pressenævnet udtaler ikke kritik.

Sagsnummer: 14-70-00684

Der var hold i overskriften

03-11-2014

Bornholm.nu skrev ”Dårlig hygiejne i steakhouse” ud fra Fødevarestyrelsens afgørelse. Klager fandt overskriften misvisende, men Pressenævnet finder, at overskriften var dækkende.

Sagsnummer: 14-70-00697

Ingen dokumentation og lydfusk

31-10-2014

DR1 bragte i udsendelsen ”Østarbejdernes Bagmænd” udokumenterede beskyldninger om, at firmaets stifter ”skadede folk”. Han fik ikke mulighed for at svare på beskyldningen. Senere havde DR sat en lyd ind, som om en telefon blev lagt på, hvilket ikke var tilfældet. Pressenævnet kritiserer begge dele.

Sagsnummer: 14-70-00693 (Behandlet sammen med 14-70-00683)

Ikke kritik for at kalde advokat pantebrevsspekulant

31-10-2014

Jyllands-Posten skrev ”Ny erstatningsdom mod Aarhus-advokat” og kaldte advokaten for pantebrevsspekulant. Pressenævnet finder, at det er Jyllands-Postens vurdering på baggrund af en retssag og udtaler ikke kritik.

Sagsnummer: 14-70-00683 (Behandlet sammen med 14-70-00693)

Rettelse var synlig nok

31-10-2014

Jyllands-Posten skrev i artiklen ”Omstridt advokat er gået konkurs”, at advokaten havde udlejet en ejendom til belastet familie. Det var ikke korrekt. Avisen bragte en rettelse på den sædvanlige plads for rettelser. Pressenævnet finder det tilstrækkeligt.

Sagsnummer: 14-70-00692

Vil kun svare Skattefar og Gud

30-10-2014

BT skrev ” ”Købte hus til spotpris af sit eget selskab”. Her stod, at klager ikke ønskede at kommentere indholdet. Klager havde dog svaret BT, at han kun ville svare overfor ”Skattefar og Gud”. Pressenævnet finder ikke, at BT’s formulering adskiller sig væsentligt fra klagers.

Sagsnummer: 14-70-00706

Artikel om skolefoto bliver på nettet

30-10-2014

Fyens Stiftstidende skrev i 2007 ”Skolefoto bondefanger forældre”. I 2014 fik artiklen en tilføjelse om, at den metode ikke længere er mulig. Manden bag skolefotofirmaet vil have artiklen slettet, hvilket Fyens Stiftstidende har afslået. Pressenævnet kritiserer ikke afslaget.

Sagsnummer: 14-70-00715

Pressenævnet afviser selv at tage sag op

20-10-2014

BT skrev ”[Skuddræbt advokat] er der heller ingen der vil savne”. En læser har bedt Pressenævnet selv at tage sagen op, da læseren ikke har ret til at klage. Nævnet finder ikke, at sagen har principiel betydning og lægger vægt på, at der er pårørende, der kan klage. Derfor afviser nævnet selv at tage sagen op.

Sagsnummer: 14-70-00700

Indslag om institution bliver ikke behandlet igen

14-10-2014

TV 2 omtalte institutionen Lyngbo. Pressenævnet udtalte kritik af TV 2. TV 2 mente, at der var forskel på den tekst, TV 2 skulle offentliggøre og Pressenævnets begrundelse. Nævnet finder ikke, at de to adskiller sig og afviser at genoptage sagen. Heller ikke socialtilsynets nye afgørelser fører til genoptagelse.

Sagsnummer: 14-70-00703

Program om huskøb bliver ikke behandlet på ny

14-10-2014

DR sendte ”I hus til halsen”, hvor en ejendomsmægler udtalte sig om boligtilbo-lig.dks arbejde. Pressenævnet fandt ingen grund til kritik. Boligtilbolig.dk har bedt om at få sagen genoptaget, men fordi der ikke er nye oplysninger, afviser Pressenævnet at behandle sagen.

Sagsnummer: 14-70-00701

Interesse i en sag giver ikke ret til at klage

06-10-2014

FORMANDSSAG: Ritzaus Bureau skrev bl.a. ”LO: Der er ikke brug for lovbestemt mindsteløn”. En forening har klaget, men da foreningen ikke optræder i artiklen, har den ikke ret til at klage. Derfor afviser Pressenævnet at behandle sagen.

Sagsnummer: 14-70-00702

Netmedie uden for Pressenævnets kompetence

02-10-2014

FORMANDSSAG: Netnatur.dk skrev “Biologer ønsker ikke krikanden fredet”. En mand har klaget, men Pressenævnet har afvist klagen, fordi netnatur.dk ikke er anmeldt til Pressenævnet og derfor ikke omfattet af medieansvarsloven