Sagsnummer: 16-70-01055

En borgers klage over Børsens omtale af PSO-afgiften behandles ikke

16-12-2016

En borger klagede over forskellige mediers omtale af PSO-afgiften (Public Service Obligations-afgiften), som har betydning for størrelsen på forbrugeres elregning. Borgeren var ikke personligt omtalt i artiklerne og var derfor ikke klageberettiget. Pressenævnet afviste derfor at behandle klagen.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklerne “FAKTA Disse opgaver skal løses på Borgen” bragt den 28. september 2016, “PSO-afgift i vejen for Facebook-datacenter” bragt den 4. oktober 2016, “Finansministeren betvivler stadig rød loks råderum” bragt den 6. oktober 2016, “DF vil først snakke finansiering af PSO-farvel, når der skal forhandles” bragt den 10. oktober 2016, “Venstre: Vi har masser af tid” bragt den 25. oktober 2016, “Energiafgiften PSO splitter stadig politikerne” bragt den 28. oktober 2016, “Farvel til energiafgift gavner jyske og fynske virksomheder” bragt den 28. oktober 2016, “Deadline er nytår: Energiafgift splitter stadig partier” bragt den 28. oktober 2016, “Biogas er dyrere end vindmøller” bragt den 31. oktober 2016, “Løkke sparker stor aftale om 2015-plan til hjørne” bragt den 31. oktober 2016, “S: Løkke har spildt måneder på 2025-forhandlinger” bragt den 31. oktober 2016, “LA: Fremragende idé at splitte 2025-plan og finanslov” bragt den 31. oktober 2016, “S og DF efterlyser PSO-plan fra Lilleholt” bragt den 3. november 2016, “Ny køreplan gør ikke PSO-løsning lettere” bragt den 3. november 2016, “Kystnære møller kunne give tusindvis af job i yderkommuner” bragt den 4. november 2016, “Blå og rød blok slås om pris på PSO-afgift” bragt den 13. november 2016, “Finanslov og PSO-løsning i slutfasen: Det er på forhandlingsbordet” bragt den 15. november 2016, “Topskatten er kun toppen af det blå isbjerg” bragt den 15. november 2016, “PSO-aftale med højere bundskat: Se indholdet her” bragt den 17. november 2016, “Regeringen indgår bred aftale om omlægning af PSO-afgiften” bragt den 17. november 2016, “Medie: PSO-farvel finansieres via højere bundskat og grøn check” bragt den 17. november 2016, “Dansk Industri: PSO-aftale fastholder fokus på grøn omstilling” bragt den 17. november 2016, “Ekstatiske virksomheder: “Fantastisk, at PSO’en bliver løftet ud af elregningen” bragt den 18. november 2016 samt “FAKTA PSO-afgiften” bragt den 18. november 2016 på borsen.dk, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

Sagen er behandlet sammen med sag nr. 16-70-01052, [Klager] mod Dagbladet Information, sag nr. 16-70-01053, [Klager] mod Jyllands-Posten, sag nr. 16-70-01054, [Klager] mod Politiken og sag nr. 16-70-01056, [Klager] mod Berlingske.

Artiklerne beskriver navnlig Danmarks PSO-afgift (Public Service Obligations-afgift), som forbrugere opkræves via deres elregning. [Klager] er ikke selv nævnt eller afbilledet i artiklerne.

[Klager] har til støtte for klagen blandt andet anført, at han arbejder som pressechef i partiet Alternativet, men at klagen indgives af ham personligt. Han ønsker at få afprøvet, hvorvidt han og alle andre borgere i et demokrati kan siges indirekte at være omtalt og derved klageberettiget over artiklerne.

Et demokratis beskaffenhed er afhængigt af, at medierne viderebringer korrekte oplysninger. Det har man som borger retlig interesse i. Artiklerne omhandler klagers og andre borgeres livsvilkår og fremtidige muligheder.

[Klager] har videre anført, at klagen drejer sig om mediernes omtale af, at EU skulle have afgjort, hvorvidt PSO-ordningen er ulovlig, ugyldig eller traktatstridig. Det er ikke korrekt, selvom det fremgår af medieomtalen. [Klager] har henvist til DR-udsendelsen “Detektor” fra 1. december 2016, der sætter fokus på emnet.

Pressenævnets formand udtaler:

[Klager] har klaget over en række artikler, hvor han ikke selv er omtalt eller afbilledet. Artiklerne omtaler PSO-afgiften (Public Service Obligations-afgiften), som har betydning for størrelsen af forbrugernes elregning.

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.

Da [Klager] hverken direkte eller indirekte personligt er omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i artiklerne, har han ikke en sådan retlig interesse, at der er grundlag for at behandle klagen. Det forhold, at [Klager] selv betaler PSO-afgift, kan heller ikke føre til, at han er klageberettiget.

Klagen afvises herefter uden nærmere behandling, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2.

Pressenævnets kendelse af 16. december 2016 i sag nr. 16-70-01055

Del på sociale medier ved at klikke her: