Sagsnummer: 16-70-01014

Kendelse i Aller Media mod Radio24syv vedrørende Radio24syvs omtale af SE og HØRs billedmateriale

30-11-2016

Radio24syv stillede spørgsmålstegn ved lovligheden af SE og HØRs billeder. Aller Media klagede som ejer af ugebladet SE og HØR over de fremsatte beskyldninger om ulovlige paparazzibilleder, Radio24syvs vinkling og forelæggelse for SE og HØRs redaktør. Nævnet udtalte ikke kritik af Radio24syv, ligesom Aller Media ikke fik ret til at få bragt et genmæle. Det bemærkes, at nævnet ikke tog stilling til lovligheden af billederne.

Aller Media A/S (Aller Media) har som ejer af ugebladet SE og HØR ved ansvarshavende redaktør Niels Pinborg klaget over en række radioudsendelser i Radio24syv og to artikler på radio24syv.dk bragt den 5. og 6. september 2016, idet Aller Media mener, at god presseskik er tilsidesat. Klagen omfatter endvidere Radio24syvs afslag på Aller Medias anmodning om genmæle.

Aller Media har klaget over Radio24syvs vinkling, og at Radio24syv har bragt ukorrekte oplysninger om SE og HØR samt undladt at forelægge alle 418 omtalte billeder i tilstrækkeligt omfang.

1 Sagsfremstilling

Radio24syv bragte den 5. og 6. september 2016 i alt ni radioudsendelser og to artikler, der omhandlede SE og HØRs brug af paparazzibilleder i perioden fra august 2015 til august 2016.

Radio24syv.dk bragte den 5. september 2016 artiklen “Se og Hør bruger fortsat paparazzi i stor stil trods løfte om bedre etik” med underrubrikken:

 

“Det seneste år har ugebladet Se og Hør bragt 418 såkaldte paparazzi-fotografier, selvom chefredaktør Niels Pinborg for to år siden sagde, at sladderbladet ikke længere ville bringe paparazzi uden et “klart formål”.

 

Af artiklen fremgår følgende:

 

“[…] Paparazzi-fotografier laves af fotografer, der skjuler sig, ligger på lur eller ligefrem forfølger kendte personer for at skaffe billeder af dem – også i private situationer.

[…]

Alligevel har ugebladet bragt talrige billeder af kendte og kongelige uden deres viden. I enkelte situationer har fotograferne fulgt de kendte over flere dage. Se og Hør har også bragt billeder af afklædte udenlandske kendte, samt bragt billeder taget ind på privat grund.

“Det er retsstridigt at bringe billeder af kendte, hvis disse er fuldstændig uden offentlighedens interesse – det vil sige, at det eneste formål med billederne er at tilfredsstille læsernes nysgerrighed om privatlivsdetaljer om kendte personer. Det kan kun ske med samtykke fra den omtalte person,” siger forskningschef i medieret på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Vibeke Borberg, som Radio24syv har fået til at gennemgå en række eksempler på brugen af paparazzi.

“De eksempler, som jeg er blevet præsenteret for, som er ganske mange, viser, at Se og Hør stadig bruger billeder, som er optaget efter paparazzi-metoder – og billeder, som altså alene vedrører kendte menneskers private forhold og dermed normalt er uden offentlig interesse,” siger Vibeke Borberg til Radio24syv.

Radio24syv har også fået Sten Schaumburg-Müller, professor ved juridisk institut på Syddansk Universitet, til at vurdere en række eksempler på Se og Hørs brug af paparazzi. Også han kritiserer Se og Hørs metoder:

“Se og Hør foretager i nogle tilfælde det, man ville kalde en overvågning – altså hvor bladet simpelthen holder øje med personer og så fotograferer dem, når de viser sig. Og det er efter min vurdering lovstridigt,” siger Sten Schaumburg-Müller, der dog mener, at Se og Hør generelt er klar over, hvor grænserne går.

Ifølge den danske straffelov er det ulovligt at bringe billeder og oplysninger om private forhold uden samtykke, samt at tage billeder af personer, der ikke befinder sig på et frit tilgængeligt sted. Derimod har det tidligere været opfattelsen, at billeder taget på offentligt område, der ikke i sig selv var krænkende, altid kunne bringes. Men relativt ny praksis fra den europæiske menneskerettighedsdomstol fastslår, at det kan være ulovligt at bringe billeder, der er helt uden offentlig interesse – også selvom de i sig selv ikke er krænkende, og selvom de er optaget på offentligt område.

[…]

I Se og Hør nr. 29 fra 2016 blev læserne eksempelvis præsenteret for en række billeder af den danske fotomodel Nina Agdal og den amerikanske skuespiller Leonardo DiCaprio sammen på en strand. Paparazzi-billederne blev brugt til at afsløre, at de to dannede par [Der henvises til artiklen “JA, VI ER KÆRESTER” bragt i SE og HØR den 20. juli 2016. Til artiklen var indsat billeder af parret på en strand og i havet], Pressenævnet].

Nina Agdals agent, Thue Guldstrand, oplyser til Radio24syv, at billederne er optaget af paparazzi-fotografer uden Nina Agdals viden. Vibeke Borberg vurderer, at billedserien af DiCaprio og Agdal er ulovlig at bringe.

“Det er klassisk brug af paparazzi-metoder. Det er helt åbenlyst, at de ikke er bekendt med, at der bliver taget billeder af dem. Billederne er taget på afstand, og nogle af dem er af dårlig kvalitet, så man kan se, at fotografen ikke har kunnet komme tæt nok på. Og emnet er fuldstændig uden offentlig interesse,” siger Vibeke Borberg til Radio24syv.

Radio24syv har også fundet enkelte eksempler på, at Se og Hørs fotografer har taget billeder ind på privat grund. Eksempelvis bragte ugebladet i nummer 26 i år billeder af Grevinde Alexandra og Prins Nicolai, der står på grevindens balkon på Østerbro i København. Derudover har fotografen taget billeder af Alexandras flyttelæs og private ejendele [Der henvises til artiklen “Prinsen på balkonen VÆRELSE MED UDSIGT” bragt i SE og HØR den 29. juni 2016. Til artiklen var indsat et billede af prins Nikolai, der står på en balkon, og billeder, der viste en lastbil, der holdt parkeret på vejen. På billederne kunne flytteklasser og andet indbo i lastbilen ses, Pressenævnet]

“Meget af det, som de kongelige foretager sig, har offentlig interesse. Men de har også krav på privatlivsbeskyttelse. Man må ikke efter dansk lov tage billeder af personer, der befinder sig på et ikke-frit tilgængeligt sted, og man må slet ikke offentliggøre dem uden et samtykke. Jeg opfatter artiklen som meget intimiderende og privatlivskrænkede – især fordi den har fokus på bruddet mellem Alexandra og Kendis 2 og ikke prinsernes nye livssituation, som måske kunne have offentlig interesse,” siger Vibeke Borberg til Radio24syv.

I stort set samtlige udgivelser af Se og Hør det seneste år er der brugt paparazzi-billeder. Se og Hør bragte eksempelvis i blad nr. 16 fra 2016 billeder af sangeren Lukas Graham og hans gravide kæreste, først uden for en restaurant i København, og senere fulgte fotografen tilsyneladende efter parret til Christiania. [Der henvises til artiklen “Lukas Graham overraskede med dansk lynvisit. HEMMELIG KÆRESTETUR” bragt i SE og HØR den 20. april 2016. Til artiklen var blandt andet indsat billeder af parret på vej ud af en restaurant, Pressenævnet].

[…]

Chefredaktør Niels Pinborg skrev ellers i en leder i Se og Hør i maj 2014, at der ikke er sket ulovligheder under hans ledelse:

“Siden jeg tiltrådte den 1. november 2013, har jeg kun registreret, at Se og Hør nok går tæt på, når vi skal fylde bladet med god sladder, men at vi holder os inden for lovens rammer, når vi jagter historien.”

I april 2014 kom det frem, at Se og Hør systematisk havde benyttet oplysninger fra NETS om en række kendtes brug af kreditkort.

[…] Men han erkender over for Radio24syv, at Se og Hør fortsat bruger paparazzi-metoder:

“Vi bruger det blandt andet som dokumentation for historier, som det kan være vanskeligt at dokumentere uden,” skriver Niels Pinborg i en mail.

Han oplyser til Radio24syv, at ugebladets fotografressourcer til paparazzi er faldet mellem 80 og 90 procent de seneste tre år.

“Jeg har ikke haft nogen sager om privatlivskrænkende billeder i de knap tre år, jeg har været chefredaktør,” siger Niels Pinborg til Radio24syv.

[…]”

 

Radio24syv sendte den 5. september 2016 kl. 06.05 radioudsendelsen “24syv Morgen”. Af programintroduktionen på hjemmesiden radio24syv.dk fremgår det blandt andet:

 

“For to år siden lovede chefredaktør på Se og Hør, Niels Pinborg, at der fremadrettet ville være færre paparazzi-historier i bladet, men Radio24syv har fundet 418 paparazzibilleder i bladet i løbet af de seneste år. Mediejurist Vibeke Borberg forklarer, hvornår der er tale om ulovlige billeder […]”

 

Af udsendelsen fremgår det videre:

 

[Tidskode 36.00]

Radiovært 1: […] 418 paparazzi-billeder, altså inden for det sidste år. Altså billeder, der er taget af personen, uden at personen er klar over det. […]”

 

Udsendelsen fortsætter med udtalelser fra forskningschef i mediejura, Vibeke Borberg, der udtaler sig om, hvornår billeder ifølge hende kan være ulovlige. Udsendelsen fortsætter:

 

“[Tidskode 37.52]

Radiovært 2: […] Chefredaktøren Niels Pinborg, han mener ikke, at man skal medtage de udenlandske paparazzi-fotografier i vores statistik. […] Hvad siger juraen om det her med, hvem der har taget billederne, og hvem der bringer dem?

Vibeke Borberg: I dansk ret der skelner vi meget klart mellem det at optage et billede – altså tage selve fotografiet – og så det at offentliggøre det. Det er simpelthen to forskellige bestemmelser, vi bruger i straffeloven til at vurdere det spørgsmål. Den samme skelnen bruger man ikke hos Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol – og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis i den her type sager, det er den praksis, som er gældende ret i Danmark. Og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den ser lidt mere på substansen: Hvad er det, der foregår på billedet? Har den kendte ret til privatliv i den her situation, selvom vedkommende måske er på en offentlig vej og så videre og så videre. Så den der meget klassiske, danske opdeling af optagelse og offentliggørelse, den er nok blevet hældt ned af brættet af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

[…]”

 

Radioværten og Vibeke Borberg gennemgår billederne i SE og HØR nr. 16, 26 og 29, henholdsvis billeder af Lukas Graham og hans kæreste, af prins Nikolai og Grevinde Alexandras flyttelæs samt billeder af Leonardo DiCaprio og Nina Agdal på en strand. Vibeke Borberg vurderer, at der er tale om billeder, “som er optaget efter paparazzimetode”. Til sidst i indslaget annoncerer radioværten:

 

[Tidskode 46.45]

 

“Radiovært 2: […] Og efter klokken otte skal SE og HØRs chefredaktør forklare, hvordan 418 paparazzi-billeder på et år kan være at begrænse antallet til, at man kun bruger paparazzi-billeder, når det har et klart formål. Niels Pinborg, han kommer ind til os i studiet. […]”

 

Radio24syv sendte den 5. september 2016 kl. 07.05 radioudsendelsen “24syv Morgen”. Af programomtalen på hjemmesiden radio24syv.dk fremgår det blandt andet:

 

“[…] Se og Hør er nemlig flere gange blevet anklaget for at krænke privatlivets fred, hvilket Anders Lund Madsen fik at føle i 2011, da han og hans gravide kæreste blev overrasket af en Se og Hør-journalist og fotograf, efter de havde været til en 12-ugers scanning på Rigshospitalet. Anders Lund Madsen er i studiet for at fortælle om, hvordan det egentlig føles at få taget billeder af private situationer uden samtykke.

[…]”

 

Af udsendelsen fremgår det:

 

“[…]

[Tidskode 01.30]

 

Radiovært (henvendt til Anders Lund Madsen): Du førte altså en sag mod SE og HØR efter en episode i 2011, altså før den her meget diskuterede SE og HØR-sag, og det er ikke den, vi skal tale om. Vi skal ikke tale om deres nuværende arbejdsmetoder. […]

 

Radiovært: Og det skete jo altså her i 2011 for dig, hvor du så også valgte at føre en sag mod ugebladet bagefter. Vil du ikke fortælle om den episode.

[Anders Lund Madsen refererer situationen, der senere førte til, at Anders Lund Madsen og hans kæreste anlagde sag mod SE og HØRs daværende redaktør, to journalister og fotografen, Pressenævnet]

 

Anders Lund Madsen: […] Jeg stod og råbte nej, nej, nej og så gik jeg.[…] Så skrev jeg til Tidligere redaktør af SE og HØR [SE og HØRs daværende ansvarshavende redaktør, Pressenævnet] og sagde, at det var urimeligt, og at han havde lovet ikke at gøre det […] så bad jeg dem, kan du ikke bare give mig en uge […] så kan jeg nå at fortælle mine børn, at de skal have en lillebror eller lillesøster […]. Så svarede han så næste dag: “Bladet er gået i trykken. Vi nåede det ikke. Det er det, man kalder en svipser. Det gør vi ikke næste gang” […] og så var der så en artikel, hvor der var billeder, altså paparazzi-billeder taget af Fotograf A, fotograf, som havde siddet et eller andet sted, fedtet ind i en busk og havde taget billeder af os, når vi kommer ud. Han har så også været inde og tage billeder inde på Rigshospitalet, hvor vi står inde på den der gang foran, foran scanningsrummet. Så, så det var det hele.

[…]

 

Anders Lund Madsen: Så blev jeg gal, og så sagsøgte jeg dem. Og det var jo en rimelig indlysende sag, også fordi, at de havde været så. Det var så tæt på deadline. Jeg tror, at det var to timer før deadline, at de var der. Altså, hele artiklen var jo en tilståelsessag, og der kunne vi jo bare godtgøre, at der ikke var nogen mulighed for, at de kunne vide det her, medmindre at de havde snydt sig ind på en eller anden måde. Og så tabte de sagen, og det var det. Og det var ikke nogen særlig vidunderlig følelse at vinde over dem.

[…]

[Tidskode: 16.26]

 

Anders Lund Madsen: […] Nu er det jo også enormt effektivt, når man vinder over SE og HØR i byretten, så har jeg indtryk af, at så forstår de også godt, at det er alvor, og jeg har aldrig haft problemer med SE og HØR siden.

[…]

[Tidskode 17.43]

 

Radiovært: Anders Lund Madsen, du er så en af dem, der har lagt sag an mod SE og HØR og også vundet sagen.

[…]

[Tidskode 18.47]

 

Radiovært: Jeg vil faktisk lige sige, at Niels Pinborg kommer jo herind klokken fem minutter over otte til en snak om præcis de her paparazzi-metoder […].”

 

Der afspilles et kort reklameindslag, hvorefter radioværten gentager:

 

Radiovært: […] Og som jeg jo lige sagde inden denne her lille reklame, så får vi jo besøg af Niels Pinborg i studiet […]”

 

Radio24syv sendte den 5. september 2016 kl. 08.05 yderligere radioudsendelsen “24syv Morgen”. Af programomtalen på hjemmesiden radio24syv.dk fremgår det blandt andet:

 

“[…]

Brugen af paparazzifotografer skal have et klart formål. Sådan sagde chefredaktør for Se og Hør, Niels Pinborg, for to år siden til Berlingske. Dog har vi på Radio24syv fundet 418 paparazzi-fotografier i ugebladet i løbet af det forgangne år. Niels Pinborg er i studiet for blandt andet at forklare, hvorfor Se og Hør fortsat bringer så mange paparazzi-fotografier, og for at understrege formålet med nogle helt konkrete paparazzibilleder bragt i Se og Hør. […]”

 

Af udsendelsen fremgår følgende:

 

[Tidskode 01.10]

 

“Radiovært: […] Hvorfor bringer I fortsat så mange paparazzi-fotos i SE og HØR?

 

Niels Pinborg, redaktør for SE og HØR: Jamen, for at få det hele billede skal man jo vide, er det her meget eller lidt i forhold til, hvad vi gjorde før. Jeg ved, at i jeres optælling, der tæller I også de her udenlandske strandfotos og billeder taget på offentlig gade i storbyerne, hvor vi jo ret beset ikke ved, om der er tale om paparazzi, eller det der hedder staged paparazzi. I USA er det en stor industri, at de kendte og fotograferne arbejder sammen og får solgt billeder. […]

 

Niels Pinborg: […] Det, som jeg udtalte mig om dengang på bagkant af den her meget meget alvorlige sag, som jo starter i retten på fredag, så vidt jeg husker. Det var vores egen optagemetoder af paparazzi. Og der kan jeg bare sige, at jeg har skåret 80 procent, 80-90 procent af mit fotografforbrug af i forhold til det, der hedder. Det vi populært kalder paparazzi. Altså, det her med at optage kendte mennesker i skjul. Man kan sige, hvor SE og HØR jo tidligere måske i virkeligheden arbejdede med et begreb, der hedder opsøgende paparazzi: I dag har vi ikke rigtig nogen historie, skal vi lægge os ud foran en busk eller foran et hus og se, om der er en historie? Og så kommer der en kendt ud, og så skriver vi en historie. Så den måde vi i udgangspunktet bruger paparazzi på eller det skjulte fotografi på i dag. Det er, hvis vi har en historie, vi har prøvet at få hjem på en anden måde. Altså, eventuelt via konfrontation, direkte spørgsmål til hovedpersonerne, og det ikke lykkedes. Så er det, vi siger, at et billede siger mere end tusind ord, og så kan vi godt finde på at bruge nogle ressourcer på den slags optagelser, men i langt, langt færre grad end for tre år siden.

 

Radiovært: Okay, så bare lige for at få nogle tal på, så er der altså i SE og HØR det seneste år bragt 145 billeder af danske kendte, og det er jo så billeder, som I formentlig selv har taget. Oftest ikk’?

 

Niels Pinborg: Ja altså, det svarer jo med en udgiverfrekvens på print til cirka én serie om ugen. Måske ikke engang, fordi at vi bringer jo gerne mellem tre og syv billeder ad gangen, så jeg vil sige, at det, det passer nok meget godt.

 

Radiovært: Og så oveni det ligger der cirka 59 billeder af danske kendte, som så er taget i udlandet. […] Jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvorfor at det er okay at bringe paparazzi-billeder af udenlandske kendte? Altså, hvorfor er det mere okay end at bringe billeder af danske kendte?

 

Niels Pinborg: Det siger jeg heller ikke. Det jeg forholder mig til, det er, hvad var det, jeg kunne gøre for at rette op på det forhold, vi havde til de kendte, vi har direkte adgang til.

[…]”

 

Radioværten gennemgår sammen med Niels Pinborg SE og HØRs billeder af Leonardo DiCaprio og Nina Agdal. I den forbindelse afspilles udpluk af Vibeke Borbergs udtalelser til Radio24syv. Af udsendelsen fremgår blandt andet:

 

“[Tidskode 6.00]

 

Niels Pinborg: […] Jeg står til ansvar for presseetik og for lov. Og vi har et faldende antal sager i Pressenævnet angående presseetik, og de sidste tre år har vi ikke været i en domstol for at skulle forsvare os eller forklare os. […]

[…]

 

Niels Pinborg: […] Jeg har aldrig nogensinde forholdt mig til, om vi ville købe serier i udlandet eller ikke ville købe. Jeg har sagt.

 

Radiovært: Men hvad er forskellen?

 

Niels Pinborg: Det er mine egne arbejdsmetoder, og det var dem, jeg forholdt mig til i 2014.

[…]

[Tidskode 10.35]

 

Niels Pinborg: Jeg ved godt, at I havde Anders Lund Madsen på nyhederne, men det er jo også spøjst, at det er en fem til seks år gammel historie, I skal finde. […]

[Tidskode 12.35]

 

Niels Pinborg (vedrørende billederne af Lukas Graham og hans kæreste): Det dér det er ikke paparazzi. Det dér, det er reportage-fotografi. Jeg havde en journalist, som tilfældigvis var ude på Nørrebro på burgerrestauranten Sliders og spise aftensmad. Der ser han, at Lukas Graham og hans kæreste sidder. […] Det, der så sker, det er, at vi kalder en fotograf til stedet, for vi vil da gerne have et billede af ham. […] Så da de kommer ud af restauranten, så går vi hen, præsenterer os, og siger: “Hej, vi kommer fra SE og HØR.” Vi tager nogle billeder og stiller nogle spørgsmål. Han har tydeligvis ikke særlig meget lyst til at tale med os, og så går vi vores vej. Det har intet som helst med paparazzi at gøre.

[…]

 

Niels Pinborg: Vi følger ikke efter folk. Det er en fuldstændig fejlopfattelse, at vi skulle ligge og køre efter folk i byen.

[…]

[Tidskode: 15.29]

 

Radiovært: Vi har bedt dig om at forholde dig til de her eksempler forud for interviewet.”

 

Anders Lund Madsens sag nævnes i udsendelsen, hvoraf det videre følger:

 

[Tidskode 21.00]

Radiovært: Ville I kunne lave den historie i dag?

 

Niels Pinborg: Den ville vi formentlig ikke lave i dag, nej.

 

Radiovært: Hvorfor ikke?

 

Niels Pinborg: Fordi, at det er for privat.

[…]

[Tidskode 25.20]

 

Niels Pinborg: […] I de tre år jeg har været der, har vi ikke brudt lovgivningen en eneste gang.

[…]”

 

Radio24syv sendte den 5. september 2016 kl. 16.05 og kl. 17.05 radioudsendelsen “Reporterne” (angiveligt blot afbrudt af nyhederne kl. 17). Af programomtalen på hjemmesiden radio24syv.dk til første del af udsendelsen kl. 16.05 fremgår det blandt andet:

 

“[…] Se & Hør laver fortsat mange paparazzi historier selvom chefredaktør Niels Pinborg, forrige år sagde, at de ville stoppe med det. Vi taler med fotograf Fotograf B.”

 

Af programomtalen til anden del af radioudsendelsen fremgår bl.a. følgende:

“Se & Hør laver fortsat mange paparazzi historier, selvom de sagde de ville stoppe.”

Af udsendelsens anden del kl. 17.05 fremgår følgende:

 

[Tidskode 26.36]

Radiovært 1: Han [Anders Lund Madsen] er en af dem, der er blevet krænket af SE og HØRs paparazzi-fotografer. Det skete i 2011.

[Anders Lund Madsens beskrivelse fra tidligere på dagen afspilles.]

 

Radiovært 1: Sådan sagde altså Anders Lund Madsen.

 

Radiovært 2: Som havde fået taget nogle grænseoverskridende paparazzi-billeder af fotografen Fotograf A, som han lige nævner her.

 

Radiovært 1: Og nu prøver vi at give, altså, sådan en paparazzi-fotograf lidt af hans egen medicin.

 

Radiovært 2: Ja, altså, jeg vil sige en lille bitte dosis.

 

Radiovært 1: En lille dråbe, ikke […] Så vi har fundet fotografens telefonnummer, og nu ringer vi så for at spørge, om han kunne tænke sig. Altså, komme med sin version af denne her sag.”

 

Radioværterne ringer til fotograf Fotograf A. Man hører en ringetone og en telefonsvarer, hvorefter værterne lægger en besked på hans telefonsvarer.

Radio24syv sendte den 6. september 2016 kl. 06.05 radioudsendelsen “24syv Morgen”. Af programomtalen på hjemmesiden fremgår det, at udsendelsen kommer til at handle bl.a. om følgende:

 

“[…]

[ved tidskode 26.03 begynder det påklagede indslag:] Se & Hør-sagen: Forfølger Se og Hør Kendis 1 og Kendis 2?”

 

Forud for selve indslaget om Kendis 1 og Kendis 2 afspilles som introduktionen i radioindslaget blandt andet følgende udtalelse fra Sten Schaumburg-Müller vedrørende SE og HØRs dækning af Kendis 1 og Kendis 2:

 

[Tidskode 25.22]

 

“Sten Schaumburg-Müller: Der er det min klare vurdering, at en så massiv dækning som egentlig, hvad hedder det, udgør. Det bliver sådan set til forfølgelse. Man er bare i hælene på dem hele tiden. Tager billeder af dem, skriver om dem og sådan. Og det vil jeg mene, at det er privatlivskrænkende.

 

Radiovært: Hvorvidt SE og HØR forfølger dem, de omtaler i bladene, det skal vi tale med om lige om lidt. […]”

 

Af det efterfølgende radioindslag om SE og HØR fremgår det:

 

[Tidskode: 26.55]

 

Radiovært: […] Her til morgen, der sætter vi fokus på dækningen af Kendis 2 og Kendis 1s forhold. […] Siden da [deres skilsmisser i september 2015] har de været omtalt i 79 historier i SE og HØR. Fordelt på 53 blade. Enten hver for sig eller sammen. Parret har optrådt på rundt regnet 35 paparazzi-fotografier. Størstedelen af artiklerne har handlet om deres private forhold. Radio24syv har blandt andet kunne finde ni historier om deres eventuelle samliv. Ofte. Otte om deres formodede sexliv. Otte om deres privatøkonomi samt boligforhold og syv om deres familieliv, herunder forhold til deres børn.”

 

Sten Schaumburg-Müller, professor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet, interviewes om dækningen af Kendis 1 og Kendis 2. Han udtaler sig om retstilstanden generelt. Af interviewet fremgår blandt andet:

 

[Tidskode 29.30]

 

“Sten Schaumburg-Müller: […] Der må altså ikke ske en konstant forfølgelse af folk, heller ikke i det offentlige rum. […] Det er udgangspunktet, at man gerne må tage billeder af folk, når man sådan går rundt i det offentlige på gader og stræder. […] Hvis man så – så at sige – konstant mandsopdækker nogen, så kan det være krænkende. Præcis hvor grænsen går, det ved vi ikke rigtigt. Vi har ikke haft mange sager for domstolene. Vi har haft en enkelt for den europæiske, eller et par stykker, for den europæiske menneskerettighedsdomstol med prinsesse Caroline, som konstant var dækket. Og der var det så, man siger, meget fornuftigt for så vidt. Det går ikke. Man skal altså også have et privatliv, også selv om man går i det offentlige rum. […]

 

Radiovært: […] Er der tale om forfølgelse?

 

Sten Schaumburg-Müller: […] Min vurdering er, at i hvert fald nogen, som jeg kunne læse teksterne, så havde man. Så havde nogle fotografer været i nærheden af deres bopæl sådan en dag og en aften, og hvor man sådan kunne se, at nu sker der ditten og sker der datten, og nu kommer de ned i bilen efter nøglerne, eller hvad det var og næste morgen og sådan. Og der. Det vil jeg synes, at nu nærmer vi os eller er måske over grænse til. Prøv lige at høre, man må gerne tage billeder i det offentlige rum, men de skal ikke sådan konstant opdækkes, så de knap nok kan blinke med øjnene, uden at det kommer i et blad. […]

 

Radiovært: […] Hvis det ikke skulle være forfølgelse, hvad skulle det så være?

 

Sten Schaumburg-Müller: […] Min vurdering vil være, at det her ligner noget, hvor man totalt mandsopdækker. Hvor lang tid sådan noget skal foregå, før en domstol vil sige: “Nu er det for meget. Nu er der tale om en krænkelse.” Det kan jeg ikke sådan sige præcis. I sagen. Altså, den der europæiske sag var der nok tale om en noget tættere dækning. Altså, hvor der konstant var, men hvor meget, det kan jeg ikke engang se af dommen.

[…]”

 

Ved tidskode 38.10 læses op fra Pressenævnets kendelse vedrørende Kendis 1 og Kendis 2 (nævnets kendelser af 23. februar 2016 i sag nr. 15-70-00900, Kendis 1 og Kendis 2 mod SE og HØR, og sag nr. 15-70-00901, Kendis 1 mod SE og HØR. Disse kendelser vedrører blandt andet artiklerne “Besat af mænd” og “De knalder hele tiden” bragt i SE og HØR den 16. december 2015), inden udsendelsen fortsætter med andre indslag end SE og HØR.

Radio24syv sendte den 6. september 2016 kl. 07.05 radioudsendelsen “24syv Morgen”. Af programomtalen på hjemmesiden fremgår det, at udsendelsen blandt andet handler om:

 

“00:00 Se & Hør-sagen: Kendis 1 og Kendis 2s advokat taler om Se & Hør´s forfølgelse”

 

Af udsendelsen fremgår bl.a. følgende:

 

“[Tidskode 06.30]

 

Radiovært: Mener du, at det er forfølgelse?

 

Kim Krarup, advokat for Kendis 1 og Kendis 2: Jeg hørte også godt Schaumburg-Müllers interview her til morgen og set i det lys, så ja. Så er vi nok, hvor vi er henne og sige, at det her, det er forfølgelse.

[…]

[Tidskode 09.00]

 

Kim Krarup: […] Der bliver da ført sager mod SE og HØR. Mit kendskab er, at de i hvert fald, og det er så ikke kun af egne sager, men mit kendskab er, at de bliver forligt i sidste øjeblik. Det er sådan set grundlæggende, det der sker.

 

Radiovært: Okay, fordi vi havde jo Niels Pinborg inde i studiet i går. Vi får ham ind igen her til morgen. Chefredaktør på SE og HØR, og han siger jo meget stolt: “Jamen jeg har ikke tabt nogen retssager, der har ikke været nogen retssager i de tre år, han har været chefredaktør.”

 

Kim Krarup: Nu må jeg jo ikke udtale mig om mine andre sager, men jeg ved fra branchen, at der bliver, der bliver sagsøgt, og de i sidste øjeblik bliver, bliver forligt.

[…]

 

Radiovært: Og når du lægger vægt på i sidste øjeblik, så. Hører jeg dig sige, at SE og HØR kører en “går den, så går den-strategi”?

 

Kim Krarup: Ja.

[…]”

 

Radio24syv sendte den 6. september 2016 kl. 08.05 radioudsendelsen “24syv Morgen”. Af programomtalen på hjemmesiden radio24syv.dk fremgår det, at udsendelsen blandt andet handler om:

 

“29.43 Se & Hør-sagen: Niels Pinborg forsvarer Se & Hør’s intense dækning af Kendis 1 og Kendis 2”

 

Af udsendelsen fremgår det:

 

“[Tidskode 32.58]

 

Niels Pinborg: Nej, for jeg siger ikke. Vi forfølger dem [Kendis 1 og Kendis 2] ikke. Det vil jeg i virkeligheden godt tage afstand fra i første omgang. Vi forfølger ikke nogen. […] Hvis man ser på den samlede pressedækning. Altså, alle danske mediers pressedækning og interesse for Kendis 2 og Kendis 1, så kan jeg godt forstå, at det kan være voldsomt, fordi i det år, der er gået. Der tegner SE og HØR sig sådan set kun for 19 procent af den omtale, der har været af Kendis 2 og Kendis 1. […] Det vil sige, at den omtale, der har været, som primært er om deres privatliv, der tegner SE og HØR sig kun for 19 procent. Jeg troede ærlig talt, at vi ville have en langt større andel af den helt, af den brede omtale, men vi kan åbenbart ikke have stofområdet for os selv.

[…]

 

Eksempler på SE og HØRs omtale af parret Kendis 1 og Kendis 2 drøftes, herunder SE og HØRs overholdelse af praksis fra Den Europæiske Menneskerettigheds domstol. Af udsendelsen fremgår videre:

“[Tidskode 44.30]

 

Niels Pinborg: Jeg vil sådan set gerne komme ind og forsvare vores metoder i forhold til, hvorvidt vi forfølger. Nu siger jeg så, at vi ikke forfølger, og så er det også problematisk. […]

 

Radiovært: Niels Pinborg, du afkræfter jo, at der har været tale om egentlig reel overvågning.

 

Niels Pinborg: Ja, det kan jeg fuldstændig afkræfte.

[…]

 

Radiovært: Hvorfor er det her ikke overvågning? […]

 

Niels Pinborg: Fordi, hvis det var overvågning, så skal man jo være der. Og det har vi ikke været. Altså, vi holder. Altså, jeg bliver nødt til at skyde alle myter ned, og det er jo en vanvittig påstand, at vi skulle holde halve og hele dage ude foran nogens hus. Så jeg håber, nogen kan dokumentere.

 

Radiovært: Hvor lang tid har I været der?

 

Niels Pinborg: Jamen, jeg ved det ikke, men normalt holder vi der en time måske halvanden. Og det er niveauet.

 

Radiovært: Vi har sendt dig de her historier på forhånd.

 

Niels Pinborg: Netop.

[…]

[Tidskode 48.50]

 

Radiovært: Vi har talt med to mediejurister, altså Vibeke Borberg, som jeg ved, du sjældent er enig med, men så også Sten Schaumburg-Müller, som, jeg hører dig sige, er en forstandig mand, og de mener begge, at jeres dækning tenderer til forfølgelse. Hvorfor har du ret i, at det ikke er forfølgelse? De har haft det samme materiale her som dig at kigge på.

 

Niels Pinborg: Jamen, nu står der. Nu siger Sten Schaumburg-Müller jo også, at det tenderer forfølgelse, hvis man hele tiden er i hælene på dem, og det kan jeg jo afvise.

 

Radiovært: Vi kan lige høre advokaten, hvad han præcist sagde til os, da han var inde hos os tidligere.

[Radio24syv afspiller herefter en del af radioværtens interview med advokat Kim Krarup for Niels Pinborg. Heraf fremgår bl.a. følgende:

 

Radiovært: Vi har jo så talt med en juraprofessor som siger, det her tenderer forfølgelse. Han bruger så ordet “tenderer”. Mener du, det er forfølgelse?

 

Udsendelsen fortsætter herefter:]

 

Radiovært: […] Hvordan kan det lykkes jer at kende til ti forskellige steder, hvis I ikke overvåger dem eller følger efter dem?

 

Niels Pinborg: Vi har utrolig mange kilder, som ringer ind og tipper os. På det her tidspunkt, skal du tænke på, at det var den varmeste historie, så det væltede jo ind med oplysninger om, hvor de befandt sig, og folk, der ville sælge billeder til os af, at de gik hånd i hånd eller sad på en cafe. Så det er sådan, det foregår. Og så har jeg jo journalister, der render rundt i byen og laver opgaver også. […]”

 

Radio24syv sendte den 6. september 2016 kl. 16.05 radioudsendelsen “Reporterne”. Af programomtalen på hjemmesiden radio24syv.dk fremgår det blandt andet:

 

“SE og HØR har dækket Kendis 1 og Kendis 2s privatliv så massivt, at det nu møder kritik fra mediejurister. […] Vi taler med Katrine Jo Andersen, reporter og Joan Ørting, sexolog.”

 

I udsendelsen omtales SE og HØRs dækning af kendisparret. I den forbindelse fremgår følgende:

 

“[…]

[Tidskode 40.23]

 

Radiovært: Vi har faktisk et klip med Niels Pinborg, chefredaktør for SE og HØR, hvor han netop kommenterer lige præcis den her artikel [“Kendis 2 rykker ind hos Kendis 1 og børnene. PAPFAR IGEN” og “Kendis 2s romantiske weekend hos Kendis 1. ENDELIG ALENE” bragt i SE og HØR den 27. januar 2016].

 

Uddrag fra tidligere interview med Niels Pinborg afspilles:

 

Niels Pinborg: […] Vi følger dem ikke, der er tale om nålestiks operationer. […]

 

Radiovært: Altså, 16 nålestik over den her forlængede weekend?

 

Niels Pinborg: Nej, Altså nej, lytterne skulle næsten have lov til at se billederne.

[…]

 

Niels Pinborg: […] Altså bare fordi, at vi skriver, at vi ved alt, hvad de har gjort, så er det ikke et udtryk for, at vi har været over dem hele tiden.

[…]

 

Niels Pinborg: […] Det der har, det er, at vi har været derude for at tage et billede og så har vi cirkuleret et par gange for at se, om bilen er der, og så skriver vi sådan, som vi gør. Vi laver jo underholdningsjournalistisk. Vi laver ikke eksakt videnskab. Om de har været i kiosken, om han har været ude og træne fodbold. Det ved vi faktisk ikke noget om.

[…]”

 

Endelig bragte Radio24syv.dk den 6. september 2016 en artikel under overskriften “Se og Hør kritiseres for forfølgelse af kendispar”. Overskriften blev den 7. september 2016 ændret til “Se og Hør kritiseres for massiv dækning af kendispar”.

 

Af artiklens underrubrik fremgår følgende:

“Kendis 2 og Kendis 1s privatliv har været omtalt så massivt i Se og Hør det seneste år, at det tenderer til forfølgelse, lyder kritikken fra to mediejurister. Se og Hør mener selv, at dækningen er i orden.”

 

Af artiklen fremgår blandt andet:

 

“[…]

I 79 artikler bliver Kendis 2, grevinde Alexandras eksmand, og Kendis 1, tv-vært og arkitekt, nævnt – enten hver for sig eller sammen. Se og Hør har tilmed bragt 34 paparazzi-billeder af parret. Det viser en gennemgang af Se og Hør fra august 2015 til august 2016, som Radio24sy har lavet. Og det er så massivt, at professor ved juridisk institut på SDU, Sten Schaumburg-Müller, mener, at det er en krænkelse af parrets privatliv:

“Der er det min klare vurdering, at en så massiv dækning kan blive til forfølgelse. Hvis man er i hælene på dem hele tiden, tager billeder af dem, skriver om dem – så kan det i sig selv være privatlivskrænkende,” siger han til Radio24syv.

Se og Hør har blandt andet bragt paparazzi-fotografier af Kendis 1 og Kendis 2 taget på flere forskellige tidspunkter over to forlængede weekender, hvor teksten samtidig i detaljer kortlægger, hvad de har foretaget sig i løbet af de pågældende to weekender.

Vibeke Borberg, forskningschef i mediejura på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, er også af Radio24syv blevet præsenteret for en lang række af Se og Hørs artikler om Kendis 1 og Kendis 2. Og hun mener ligeledes, at dækningen af parrets privatliv er over grænsen.

“Det er en meget massiv dækning. Det er over en lang periode, de går meget tæt på, og der er brugt metoder, som Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har betegnet som retsstridige,” siger hun til Radio24syv.

En del af de 79 artikler er relativt uskyldige, men størstedelen af artiklerne handler om parrets privatliv.

[…]

Ni af artiklerne er illustreret med de i alt 34 paparazzi-fotografier. Foruden de to weekender […] har Se og Hør ved yderligere to lejligheder taget paparazzi af parret i private situationer – en gang hvor de afslørede, at parret sov sammen, og en gang hvor Kendis 1 skulle pierces. Resten er genbrugte billeder.

[…]

Sten Schaumburg-Müller forklarer, at det er den gentagne og konstante dækning, der gør den kritisabel […].

[…]

Men chefredaktøren mener, at det er i orden at dække Kendis 1 og Kendis 2 i det omfang, ugebladet har gjort – blandt andet fordi de begge er kendte og bruger offentlige arrangementer til at positionere sig selv:

[…]

Niels Pinborg oplyser til Radio24syv, at billedserierne af Kendis 1 og Kendis 2 er optaget af tre omgange i løbet af en periode på 19 uger – en af Radio24syvs fire registreringer, mener Niels Pinborg ikke, er paparazzi. Desuden kalder han en af optagelserne for et “tilfældighedsfund”. Han har derfor svært ved at se, at Se og Hørs fotografering af Kendis 1 og Kendis 2 skulle have karakter af overvågning.

“Og i forhold til det krænkende i omtalerne, må jeg bare konstatere, at i de tre år jeg har været chef, har vi ikke én gang været i retten i sager om privatlivskrænkelser. Så ud over de få gange vi har fået kritik i Pressenævnet – lige som alle andre medier – har påstandene intet på sig,” skriver Niels Pinborg til Radio24syv.

[…]”

 

De påklagede artikler og radioudsendelser er også gjort tilgængelige på hjemmesiden radio24syv.dk.

Aller Media klagede efterfølgende til Pressenævnet over tilsidesættelse af god presseskik og anmodede Radio24syv om at bringe et genmæle. Radio24syv afviste anmodningen den 13. oktober 2016, hvorefter også spørgsmålet om genmæle er indbragt for Pressenævnet.

Yderligere oplysninger

Af udskrift fra København Byrets domsbog af 9. april 2013 i sagen, Anders Lund Madsen og hans kæreste mod daværende ansvarshavende redaktør af SE og HØR, Tidligere redaktør af SE og HØR (sagsøgte 1), journalist A (sagsøgte 2), journalist B (sagsøgte 3) og fotograf Fotograf A (sagsøgte 4) fremgår det, at redaktøren og de to journalister blev dømt for overtrædelse af privatlivets fred (straffelovens § 264 d). Fotografen var ikke tiltalt for dette forhold og blev derfor heller ikke dømt.

Fotografen blev derimod sammen med de øvrige tre sagsøgte dømt til at betale en tortgodtgørelse til Anders Lund Madsen og hans kæreste (efter erstatningsansvarslovens § 26) samt betale sagsomkostningerne. Af “Rettens begrundelse og afgørelse” fremgår bl.a. følgende:

 

“Thi kendes for ret:

[…]

De sagsøgte, chefredaktør Tidligere redaktør af SE og HØR, [journalist A, navn slettet af Pressenævnet], [journalist B, navn slettet af Pressenævnet] og fotograf Fotograf A, skal inden 14 dage fra dato in solidum til sagsøgerne, [Anders Lund Madsens kæreste, navn slettet af Pressenævnet] og Anders Lund Madsen betale 100.000 kr. med tillæg af procesrente fra den 23. marts 2012, samt 42.700 kr. i sagsomkostninger.

[…]”

 

2 Parternes synspunkter

2.1 Aller Medias synspunkter

God presseskik

Aller Media har som ejer af SE og HØR ved ansvarshavende redaktør Niels Pinborg anført, at Radio24syv har handlet i strid med god presseskik.

Korrekt information og forelæggelse

  • Paparazzi-fotografering

Ifølge Aller Media har Radio24syv anvendt en meget bred definition af begrebet “paparazzi-fotografering”. Radio24syv skelner ikke mellem “paparazzi-fotografering” og “reportage-fotografering”. Aller Media har navnlig henvist til optællingen af de 418 “paparazzibilleder” i artiklen “SE og HØR bruger fortsat paparazzi i stor stil trods løfte om bedre etik“. Radio24syv har anvendt en meget bred definition af paparazzi, og de grove beskyldninger, der ledsager optællingen, er i strid med punkt A.1 og punkt A.5 de presseetiske regler.

De grove beskyldninger om overtrædelser af straffeloven er ukorrekte og skadelige for SE og HØR, og beskyldningerne om SE og HØRs overtrædelse af straffeloven burde have været forelagt for SE og HØR.

I radioens morgenflade den 5. september 2016 anvendes ordet “ulovligt” konsekvent i relation til begrebet paparazzi-fotografering, hvilket ligeledes ikke er korrekt.

Paparazzi-fotografering og fotografering i det offentlige rum er ikke som udgangspunkt ulovligt, heller ikke de fremhævede eksempler i Radio24syvs omtale. Der er tale om beskyldninger, der er yderst skadelige for SE og HØR, og som burde have været efterprøvet i særlig grad, jf. punkt A.3 i de vejledende regler for god presseskik.

SE og HØR er navnlig blevet forelagt tre artikler som eksempler på paparazzi-metoder:

 • Billederne af Leonardo DiCaprio og Nina Agdal (8 billeder)

 

Der er ikke belæg for at påstå, at Leonardo DiCaprio ikke vidste, at han blev fotograferet eller, at han ikke efterfølgende har givet samtykke til, at billederne blev offentliggjort. Der er med al sandsynlighed sket en clearing af billederne, da de blev distribueret via et internationalt bureau.

 • Billederne af Lukas Graham og hans kæreste (7 billeder)

 

I forhold til billederne af Lukas Graham er der tale om reportagefotografier. Fotografen har hverken holdt sig skjult eller på anden måde forsøgt at undgå, at Lukas Graham vidste, at der skete fotografering.

 • Billederne af grevinde Alexandra og prins Nikolai (7 billeder)

 

Billederne af grevinde Alexandras flytning er alle traditionelle paparazzi-fotograferinger, men har ikke ulovligt indhold.

Herudover er SE og HØR blevet forelagt 56 billeder af de 418 optalte billeder. Af disse 56 billeder kan SE og HØR genkende 32 paparazzibilleder (25 billeder af Kendis 1 og Kendis 2 samt 7 billeder af grevinde Alexandras flytning). Ifølge Aller Media er billederne lovligt optaget og offentliggjort.

  • Billederne af Kendis 1 og Kendis 2

På SE og HØRs opfordring fik SE og HØR fremlagt billeder af Kendis 1 og Kendis 2. I det forelagte billedmateriale i artiklerne vedrørende Kendis 1 og Kendis 2 kan SE og HØR genkende 25 paparazzibilleder og ikke 34 som påstået af Radio24syv.

I radioudsendelsen “Reporterne” den 6. september 2016 vil journalisten ikke beskrive billederne og antyder dermed, at billederne i sig selv har et krænkende indhold. Det er ikke korrekt.

Overskriften “Se og Hør kritiseres for forfølgelse af kendispar”

Aller Media har anført, at begrebet “forfølgelse” i overskriften ikke har dækning i artiklens indhold, jf. punkt A.6 i de vejledende regler for god presseskik. Forfølgelse er krænkende og faktuelt forkert, fordi der ikke sondres mellem “paparazzi-fotografering” og “reportage-fotografering”.

I den forbindelse har Aller Media henvist til Den Europæiske Menneskeretsdomstols dom af 7. februar 2012 i sagen, von Hannover mod Germany (No 2). Af dommens præmis 103 fremgår bl.a. følgende:

 

“[…] photos appearing in the »sensationalist« press or in »romance« magazines, which generally aim to satisfy the public’s curiosity regarding the details of a person’s strictly private life […], are often taken in a climate of continual harassment which may induce in the person concerned a very strong sense of intrusion into their private life or even of persecution […]”

 

Det er ikke dokumenteret, at SE og HØR har udøvet “forfølgelse” af den intensitet, som dommen beskriver. Dertil udtaler den interviewede professor i Radio24syvs artikel, at pressens samlede dækning “tenderer forfølgelse”. SE og HØRs dækning udgjorde kun en mindre del. I den forbindelse har Aller Media fremlagt statistikoplysninger, hvoraf det fremgår, at SE og HØRs omtale af parret Kendis 1 og Kendis 2 udgjorde 19 procent af den samlede presses omtale af parret i perioden fra den 2. september 2015 til den 2. september 2016.

“Forfølgelse” er i denne sammenhæng et meget stærkt ord, fordi sammenhængen og den redaktionelle linje er at fremstille sædvanlig journalistisk virksomhed, som en fortsættelse af den ulovlige overvågning af kreditkortoplysninger ugebladet stod for i perioden 2008 til 2011. Beskyldningen om forfølgelse er skadelig for SE og HØR og burde have været efterprøvet i særlig grad. Radio24syv har ikke begrundet, hvorfor overskriften senere blev ændret til “SE og HØR kritiseres for massiv dækning af kendispar“.

Til artiklen Se og Hør bruger fortsat paparazzi i stor stil trods løfte om bedre etik” har Aller Media anført, at Radio24syv ikke i tilstrækkelig grad har adskilt deres kommentarer fra fakta i artiklen. Afsnittet “Ifølge den danske Straffelov er det ulovligt […]” kan meget nemt forlede læseren til at tro, at der er sket overtrædelser af straffeloven i et eller flere af de pågældende 418 billeder. Det er ifølge Aller Media ikke tilfældet. Artiklen, og måden optællingen er anvendt, fremstår derfor som groft misvisende i forhold til en presseetisk forpligtelse til at adskille kommentar og fakta.

Redigering

Det er Aller Medias opfattelse, at Radio24syvs omtale den 5. og 6. september 2016 overordnet må betragtes som en “smædekampagne”. Radio24syv har haft til hensigt at fremstille SE og HØRs journalistik som værende systematisk i konflikt med loven til trods for, at SE og HØR har ændret journalistisk linje siden april 2014.

Aller Media har videre anført, at Radio24syv har afvist at inddrage dokumentation med en positiv vinkel for SE og HØR og har dermed skabt et ensidigt og faktuelt forkert billede af ugebladet og dets metoder. Radio24syvs redigering blev foretaget med henblik på at viderebringe budskabet “SE og HØR er værre end nogensinde”. Andre medier er kommet til modsatte konklusion. Aller Media har henvist til Berlingskes artikel “Se og Hør-sag har tæmmet ugeblade” fra den 4. september 2016.

Radio24syvs radiovært medgiver tillige som svar på et indlæg skrevet af Niels Pinborg på Niels Pinborgs private Facebook-side, at Radio24syv forfulgte en på forhånd vedtagen vinkel, og at de valgte deres stof derefter. Af radioværtens Facebook-indlæg den 5. september 2016 fremgår bl.a. følgende:

 

“[…] Men bare en kort kommentar om vores påståede forudindtagethed: Det var først ret sent i forløbet vi valgte at fokusere ind på Kendis 1 og Kendis 2s forhold. Vi havde sådan umiddelbart tænkt at lave noget større om, hvordan I behandler kongehuset, men det var der ikke nok kød på. Derfor valgte vi det fra. Desuden var vi langt fra sikre på, at vores optællinger ville vise noget, da vi begyndte, men vi tænkte: Okay, nu giver vi det omtalte blad et serviceeftersyn på etikken op til SE og HØR-sagen starter. Vi kunne godt have valgt vinklen: SE og HØR er simpelthen blevet så pæne. Med den har vi ikke kunnet finde dækning for.”

 

Radio24syv undlod at bringe oplysningen om, at SE og HØR under den nuværende chefredaktør ikke har tabt sager om privatlivskrænkelse eller ulovlige billeder.

Til omtalen af nogle af de enkelte historier har Aller Media anført, at vinklingen er i strid med god presseskik med følgende begrundelse:

 • Omtalen af Kendis 1 og Kendis 2

 

Radio24syv har helt undladt at redegøre for den samlede presses interesse for parret Kendis 1 og Kendis 2, herunder undladt at oplyse at SE og HØRs omtale kun udgør en beskeden del af den samlede omtale af parret. Dette til trods for, at Radio24syv var bekendt med Aller Medias statistikoplysninger. I den forbindelse har Aller Media henvist til statistikoplysningerne nævnt ovenfor under afsnittet “Overskriften “Se og Hør kritiseres for forfølgelse af kendispar”, hvoraf det fremgår, at SE og HØRs omtale af parret udgjorde 19 procent af den samlede presses omtale af parret i perioden fra september 2015 til september 2016.

 • Københavns Byrets dom af 9. april 2013

 

Aller Media har anført, at Anders Lund Madsens sag i “Reporterne” den 5. september 2016 fremstår som en aktuel sag, uanset at radioværten indledningsvis får nævnt, at sagen var fra 2011.

Radio24syv følger heller ikke op på sagens afslutning ved domstolene og undlader at gøre lytterne opmærksomme på, at den pågældende sag udspillede sig i tiden før den verserende NETS-skandale under ledelse af den nu tiltalte og tidligere redaktør. Programmet undlader videre at oplyse, at den pågældende sag endte med en bødestraf til redaktøren og de to journalister (samlet 62.500 kroner) samt en erstatning til Anders Lund Madsen og hans kæreste på 100.000 kroner. De væsentlige undladelser er i strid med punkt A.1 og punkt A.5 i de presseetiske regler.

Radio24syvs forsøg på at kontakte fotograf Fotograf A telefonisk uden forudgående aftale på direkte radio er i strid med god journalistisk praksis. Selv om fotografen ikke tog telefonen, blev hans navn offentliggjort i en sammenhæng, som var til skade for ham og SE og HØR, idet radioværten udtalte, at fotografen skulle “smage sin egen medicin”. Det tilkendegiver klart, at Radio24syv bevidst ønsker at overtræde grænserne for privatlivets fred. Radio24syv undlod at gøre lytterne opmærksomme på, at fotografen blev frifundet i sagen, og har efterfølgende afvist at berigtige oplysningen.

Genmæle

Aller Media har anført, at Niels Pinborg og nyhedschefen, Simon Andersen, den 5. september 2016 kl. 21 talte sammen, og at Niels Pinborg i den forbindelse anmodede om at få bragt et genmæle vedrørende følgende to forhold i forbindelse med omtalen af Anders Lund Madsens sag. Af Aller Medias mail af 13. oktober 2016 er følgende to forhold opremset:

 

1) At man ved navn udhængte en fotograf, der var frifundet i sagen, og at man forsøgte at ringe ham op uden nærmere aftale eller forberedelse.

2) [Radio24syv] havde væsentlige undladelser i omtalen af den gamle sag, så den fremstod som aktuel eller uafsluttet.

 

2.2 Radio24syvs synspunkter

God presseskik

Radio24syv har afvist, at god presseskik er tilsidesat, og afvist at bringe et genmæle.

Korrekt information og forelæggelse

  • Paparazzi-fotografering

Radio24syv har fastholdt, at SE og HØR har bragt mindst 418 paparazzibilleder, heraf mindst 34 paparazzibilleder af Kendis 1 og Kendis 2. Radio24syv har på ingen måde påstået, at alle billeder eller tekster SE og HØR tager og trykker, er ulovlige.

Definitionen på en paparazzifotograf er ifølge Radio24syv:

 

“photographers who follow famous people everywhere they go in order to take photographs of them for newspapers and magazines”.

 

Radio24syv har lagt til grund, at der er tale om billeder, der er taget af fotografer i skjul, på afstand eller uden forudgående aftale, og uden at der som udgangspunkt er indhentet samtykke.

Radio24syv har i den forudgående korrespondance diskuteret definitionen af paparazzi med chefredaktør Niels Pinborg, der i mail af 1. september 2016 anførte:

 

“Samtidig vil jeg gerne bede om jeres definition på paparazzi.

Det er et ret vidt begreb, bare så vi kan diskutere ud fra samme opfattelse. I min butik er paparazzi noget man optager uden de fotograferedes viden. Det kan foregå med eller uden samtykke fra de portrætterede.”

 

Radio24syv svarede i mail samme dag klokken 16.11:

 

“Vi har den samme definition på paparazzi ser det heldigvis ud som. Altså billeder taget uden motivets viden.”

 

Radio24syv er uenig med Aller Media i, at udenlandske paparazzi-fotografier, bragt i SE og HØR, ikke kan medtælles. Det er Radio24syv uenig i, idet bladet trykker de pågældende billeder og således nærer den globale paparazzi-industri, uden at billederne synes at tjene andet formål end ren underholdning, og således som udgangspunkt er uden offentlig interesse. Dertil kommer, at billederne ofte distribueres gennem Aller Medias eget billedbureau “All Over.”

Radio24syv mener også, at fotografer, der (for)følger kendte, men giver sig til kende og umiddelbart derefter tager et billede uden samtykke, kan benævnes paparazzi-fotografer. Hovedparten af de udvalgte billeder viser kendte, som er fotograferet på afstand i “spontane” hverdags- og privatlivssituationer. De billeder må derfor som altafgørende udgangspunkt antages af være taget af fotografer, der udfører paparazzi-arbejde, således forstået, at de “forfølger” kendte med henblik på at tage billeder, der efterfølgende vil kunne sælges.

Hvorvidt der på stedet, når (udenlandske) kendte opdager en

forfølgende fotograf, opnås enighed om, at de kendte kan stille sig an til et enkelt billede, mod at forfølgeren derefter forlader stedet, kan ikke sidestilles med et samtykke.

Radio24syv har forud for offentliggørelsen gennemført en omfattende research med identifikation og optælling af paparazzi-billeder, identifikation af artikler med muligt krænkende indhold, samt samtaler med kendte eller deres repræsentanter. Et stort antal billeder er udvalgt, sendt til og vurderet af to jurister – forskningschef Vibeke Borberg fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole samt forskningsleder, professor på juridisk institut ved Syddansk Universitet, Sten Schaumburg-Müller.

Radio24syv bragte mandag den 5. september 2016 et langt og nuanceret interview med Vibeke Borberg, der redegør detaljeret for, hvornår disse billeder kan anses for at være ulovlige og/eller retsstridige. Det er Radio24syvs opfattelse, at det pågældende interview også gennemgår situationer og billeder, hvor der kan være tvivl om, hvorvidt fotografier og offentliggørelsen af fotografier er retsstridige og/eller ulovlige. Vibeke Borberg har dertil i en ikke-offentliggjort del af interviewet sagt:

 

“Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den siger, at vi

skal se på nogle forskellige kriterier, når vi skal vurdere, om et billede eller en artikel er lovlig offentliggjort. Igen er det her med den offentlige interesse klart det væsentligste parameter. Men et af de øvrige parametre, det er faktisk, hvordan den omtalte person selv agerer i forhold til medierne. Om den omtalte person selv har en eller anden interaktion – om den omtalte person selv offentliggør private livsdetaljer om sig selv og ligger dem offentligt ud og så videre. Den omtalte og den kendtes adfærd har en betydning i forhold til den samlede bedømmelse af om en artikel eller et billede er lovlig.”

[…]

Som udgangspunkt så er det dét lands ret der gælder, hvor billedet er optaget. Så hvis man har taget nogle paparazzifotografier i USA, så kan det være, at det efter amerikansk ret af en eller anden grund er lovligt. Det kan også være, det er ulovligt. Så det, det drejer sig om i Danmark, det er om offentliggørelsen af billedet er lovlig. Og der kan man sige, at der vil vi igen se på: Hvad er det, der er på billedet? Hvad er det, billedet viser? Er det relevant og væsentligt – eller er det bare et privat billede, som giver læserne mulighed for at snage i nogle kendte menneskers privatliv.”

 

Professor Sten Schaumburg-Müller citeres blandt andet for følgende, hvoraf nuanceringen i sidste sætning bør bemærkes:

 

“Se og Hør foretager i nogle tilfælde det, man ville kunne kalde en overvågning – altså hvor bladet simpelthen holder øje med personer og så fotograferer dem, når de viser sig. Og det er efter min vurdering lovstridigt,” siger Sten Schaumburg-Müller, der dog mener, at Se og Hør generelt er klar over, hvor grænserne går.”

 

Afgørende for vurderingen af, hvorvidt SE og HØR kan have handlet lovstridigt ved at tage og offentliggøre en række af de pågældende billeder, er ikke mindst den nye praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, der særligt i sagen von Hannover mod Germany (No 2) vejede beskyttelsen af privatlivets fred højere end pressens ret til at optage (ikke i sig selv krænkende) billeder af kendte på offentlige steder og trykke dem.

 • Billederne af Leonardo DiCaprio og Nina Agdal

 

I forhold til SE og HØRs billeder af fotomodel Nina Agdal og Leonardo DiCaprio har Nina Agdals agent oplyst til Radio24syv i mail af 1. september [angiveligt 2016, Pressenævnet] klokken 10:30:

 

“Og jeg kan med garanti sige, at der IKKE er nogen af disse paparazzier der har taget nogen af billederne, der har været henne og fået deres accept først.”

 

Påstanden om, at Leonardo DiCaprio skulle have tilladt fotograferingen, kan ikke tillægges nogen betydning.

 • Billederne af grevinde Alexandra og prins Nikolai

 

Det skal dertil tilføjes, at det af Radio24syv vurderes, at optagelser af prins Nicolai på privat område (en balkon) er direkte i strid med

straffelovens bestemmelser om privatlivets fred, ligesom optagelser ind i grevinder Alexanders flyttelæs kan være det.

I relation til billederne af henholdsvis Nina Agdal og Leonardo DiCaprio, Lukas Graham, grevinde Alexandras flyttelæs og prins Nicolai har Radio24syv videre henvist til Vibeke Borbergs udtalelser herom i radioudsendelsen “24syv Morgen” den 5. september 2016 kl. 06.05.

 • Billederne af Kendis 1 og Kendis 2

 

Det fastholdes, at de billeder, som journalisten undlod at beskrive indholdet af, har et krænkende indhold. Billederne er så krænkende for Kendis 2, at selv SE og HØR har valgt ikke at bringe billederne, men beskrevet dem. Af SE og HØRs beskrivelser af billederne i artiklen “AFSLØRENDE BILLEDER” fra 7. oktober 2015 fremgår det blandt andet, at Kendis 2 har “en hånd placeret i bukserne på en fremmed dame”, at han ligger “på en sofa sammen med en blondine”, at der er “sprut på bordet,” at han bærer en “hvid opknappet skjorte”, at situationen udvikler sig til “kissemisseri”, og at han ikke kan “samle benene”, idet den pågældende kvinde har sit ben mellem hans lår.

Det skal samlet set gøres gældende, at Radio24syv har udført en

omfattende, grundig og nuanceret research, særligt ved at finde, udvælge og fremsende en række fotografier (og tekster) til juridisk vurdering hos anerkendte fagpersoner, og at disse fagpersoner vurderer, at SE og HØRs praksis i nogle tilfælde er ulovlig og/eller retsstridig.

Dertil kommer, at chefredaktør Niels Pinborg i et meget langt og grundigt interview på 27 minutter har forholdt sig til kritikken.

  • Overskriften “Se og Hør kritiseres for forfølgelse af kendispar”

Radio24syv finder, at der er fuld dækning for anvendelsen af ordet “forfølgelse” i overskriften og i Radio24syvs øvrige dækning. Radio24syv har i den forbindelse henvist til Sten Schaumburg-Müller og Vibeke Borbergs udtalelser, der er citeret i artiklen.

Radio24syv har i den forbindelse lagt vægt på, at SE og HØR har nævnt parret i 79 artikler det seneste år, har bragt 34 paparazzibilleder af parret, hvoraf ni historier handler om kærlighedsrygter og kærlighedsliv, otte historier handler om sexliv, og dertil kommer et antal artikler om boligforhold, hverdagsliv og familieliv. Ingen af artiklerne ses at indeholde oplysninger, der har andet formål end at tilfredsstille læsernes nysgerrighed.

Radio24syv har yderligere lagt vægt på, at SE og HØR systematisk har overvåget og forfulgt parret ved flere lejligheder. I den forbindelse har Aller Media henvist til artiklen “Børnefri weekend i elskovsreden. KENDIS 1 FLYTTER IND” bragt i SE og HØR den 11. november 2015. Artiklen indeholder fem billeder, der ifølge Radio24syv er paparazzibilleder. Artiklerne “Kendis 2 rykker ind hos Kendis 1 og børnene. PAPFAR IGEN” og “Kendis 2s romantiske weekend hos Kendis 1. ENDELIG ALENE” bragt i SE og HØR den 27. januar 2016 på side 6-9. I artiklerne blev der, ifølge Radio24syv, bragt 11 paparazzibilleder, og 16 forskellige tidspunkter over fem døgn er beskrevet i artiklerne.

Radio24syv har yderligere henvist til artiklerne “Besat af mænd” og “De knalder hele tiden“, der begge omhandler parret og er bragt i SE og HØR den 16. december 2015.

Aller Media anmodede Radio24syvs journalister om at få tilsendt de 34 paparazzi-billeder af Kendis 2 og Kendis 1, hvilket de fik. De bad ikke om at blive forelagt de resterende paparazzi-billeder.

Den af Radio24syv rejste kritik af SE og HØR er blevet forelagt for SE og HØRs chefredaktør i to lange interviews henholdsvis den 5. og 6. september 2016. Niels Pinborg kom herved til orde og blev forinden grundigt orienteret om interviewenes indhold, herunder om de eksempler, der blev fremhævet i begge interviews.

Radio24syv har herudover afvist at have sammenblandet kommentarer og fakta i artiklen “SE og HØR bruger fortsat paparazzi i stor stil trods løfte om bedre etik“, og Aller Media har ikke udpeget eksempler på, hvor det skulle være sket.

Redigering

Samlet set er det Radio24syvs opfattelse, at der er udført en grundig og samvittighedsfuld research. Researchen er præsenteret i en afdæmpet diskuterende form, hvor tvivl, der måtte støtte SE og HØR, i høj grad er lagt frem.

 • Omtalen af Kendis 1 og Kendis 2

 

Til omtalen af SE og HØRs dækning af Kendis 1 og Kendis 2, har Radio24syv yderligere anført, at det ikke har nogen betydning, at også andre medier har omtalt parret. Radio24syvs dækning omhandler SE og HØR, og alle kilder forholder sig alene til SE og HØRs dækning.

 • Københavns Byrets dom af 9. april 2013

 

I forhold til Anders Lund Madsens sag har Radio24syv anført, at det i indslaget “Reporterne” den 5. september 2016 oplyses, at sagen fandt sted i 2011. Det var ikke i sammenhængen væsentligt at nævne retssagens udfald, idet lovligheden af paparazzi-billeder ikke berøres i indslaget. Det konkrete indslag omhandler alene en moralsk debat om selve arbejdsmetoden. Oplysningen om, at retssagen udmundede i en erstatning til Anders Lund Madsen ville derimod blot have gjort det tydeligt, at SE og HØRs adfærd var og fortsat er ansvarspådragende, idet SE og HØR fortsat anvender metoden på krænkende vis. Det sker for eksempel ved at forfølge og ligge på lur efter Kendis 1 og Kendis 2.

Radio24syv mener, at det ikke er i strid med de vejledende regler for god presseskik at forsøge at ringe til en ugebladsfotograf, der udfører paparazzivirksomhed, heller ikke selvom det var i et direkte radioprogram. Fotografens navn er indsat til de billeder, der offentliggøres i SE og HØR. Det er ikke krænkende at nævne fotografens navn i programmet, og radioværtens ordvalg kunne have været stærkere end “smage sin egen medicin”, uden at det havde været urimeligt.

Det er Radio24syvs politik ved direkte opkald i radioen som det første at gøre kilden opmærksom på, at vedkommende er i radioen og dernæst at spørge kilden, om vedkommende har lyst til at medvirke. Har vedkommende ikke det, afsluttes samtalen.

Genmæle

Radio24syv har anført, at Aller Media ikke har fremsat et skriftligt krav om genmæle, og det er også Radio24syvs opfattelse, at der ikke er fremsat noget mundtligt krav om genmæle. Radio24syv mener i øvrigt, at der ikke ville være grundlag for et genmæle.

Det er korrekt, at Niels Pinborg den 5. september 2016 tog kontakt til nyhedschef Simon Andersen fra Radio24syv og udtrykte utilfredshed med, at det af nyhedsudsendelsen kl. 17.00 ikke fremgik, at Anders Lund Madsen-sagen var fra 2011. Nyhedschefen lovede at undersøge, hvorvidt det var tilfældet og kunne efterfølgende oplyse, at det ikke var korrekt, idet klippet ikke havde været anvendt siden kl. 9 samme morgen.

Niels Pinborg var derudover utilfreds med, at “Reporterne” uden varsel havde forsøgt at opnå forbindelse med fotografen. Nyhedschefen mente,, at det ikke skulle beklages.

Ad 1) At man ved navn udhængte en fotograf, der var frifundet i sagen, og at man forsøgte at ringe ham op uden nærmere aftale eller forberedelse.

Radio24syv har anført, at fotograf Fotograf A blev dømt i overensstemmelse med sagsøgernes påstand. Han er således ikke frifundet som hævdet af Aller Media. Selv hvis Fotograf A var blevet frifundet, og Radio24syv ikke udtrykkeligt havde nævnt denne frifindelse, ville det ikke indebære en krænkelse af de presseetiske regler, idet de påstande, Radio24syv drager frem og kritiserer – nemlig den ydmygende og krænkende fotografering – ubestridt blev udført af Fotograf A. Der er således ikke noget galt i at forsøge at konfrontere ham i live radio.

Ad 2) [Radio24syv] havde væsentlige undladelser i omtalen af den gamle sag, så den fremstod som aktuel eller uafsluttet.

Radio24syv har anført, at nyhedschefen ikke husker, at Niels Pinborg skulle have fremsat indvendinger om, at der var “væsentlige udeladelser i omtalen af den gamle sag”, men at det ikke kan udelukkes. Ifølge Radio24syv er der ikke tale om oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre SE og HØR økonomisk eller anden skade af betydning.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Martin Lavesen, Turid Fennefoss Nielsen, Ulrik Holmstrup og Otto Juhl Nielsen.

Udgivervirksomheden Aller Media har som ejer af ugebladet SE og HØR ved ansvarshavende redaktør Niels Pinborg klaget over radiostationen Radio24syvs omtale af SE og HØRs brug af paparazzi-billeder i perioden august 2015 – august 2016. Der er klaget over radioudsendelser og to artikler.

God presseskik

Aller Media har klaget over Radio24syvs vinkel og redigering af radioudsendelserne og de to artikler, og at der ifølge Aller Media er bragt skadelige og ukorrekte oplysninger om ugebladet, som burde have været forelagt inden offentliggørelsen.

 • Korrekt information og forelæggelse

 

Aller Media har klaget over, at ordet “ulovlig” anvendes om SE og HØRs fotografering, da der ifølge Aller Media ikke er belæg for at påstå, at billederne er taget eller bragt ulovligt, ligesom Aller Media er uenig i Radio24syvs definition af, hvornår der er tale om et paparazzifotografi. Beskyldningerne burde ifølge Aller Media have været efterprøvet i særlig grad. Aller Media har også klaget over, at Radio24syv ikke har forelagt flere end 56 ud af de 418 billeder. Af de 56 billeder er Aller Media enig i, at de 32 kan betragtes som paparazzibilleder (25 paparazzibilleder af Kendis 1 og Kendis 2 og syv billeder af grevinde Alexandra og prins Nicolai).

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte. Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende, jf. punkt A.1 og A.3.

 • Paparazzi-fotografering

 

Ifølge Radio24syvs udsendelser og artikler skulle der være anvendt paparazzimetoder i forbindelse med 418 billeder. Pressenævnet bemærker, at nævnet ikke har kendskab til samtlige 418 billeder, som Radio24syv henviser til.

Konkret er der i Radio24syv dækning henvist til omtale i SE og HØR den 7. oktober 2015 (Kendis 2), den 11. november 2015 (Kendis 1 og Kendis 2), den 16. december 2015 (Kendis 1 og Kendis 2), den 27. januar 2016 (Kendis 1 og Kendis 2), den 20. april 2016 (Lukas Graham og hans kæreste), den 29. juni 2016 (grevinde Alexandra og prins Nikolai) og den 20. juli 2016 (Nina Agdal og Leonardo DiCaprio). De konkrete omstændigheder ved optagelsen af de omtalte billeder er ikke nærmere beskrevet for Pressenævnet, ligesom de enkelte billeder ikke er påklaget til Pressenævnet. Allerede af den grund tager nævnet ikke stilling til, hvorvidt billederne måtte være en krænkelse af privatlivets fred, jf. de vejledende regler for god presseskik.

Det bemærkes, at spørgsmålet om, hvorvidt straffeloven er overtrådt, henhører under domstolene og falder uden for nævnets kompetence.

Pressenævnet har som nævnt ikke kendskab til omstændighederne i forbindelse med, at billederne er taget. Nævnet finder imidlertid, at det af Radio24syvs artikler og udsendelser fremgår, hvordan Radio24syv har opgjort antallet af billeder, som de anser som paparazzibilleder. Det fremgår således, at Radio24syv anser et billede for et paparazzi-fotografi, hvis det er taget uden den fotograferedes vidende eller ved, at den fotograferede er blevet fulgt tæt og fotograferet.

Pressenævnet finder, at Radio24syvs beskyldninger om, at SE og HØRs billeder skulle være “ulovlige”, kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for SE og HØR, hvorfor der skulle ske forelæggelse.På baggrund af Radio24syvs oplysninger lægger Pressenævnet til grund, at SE og HØR er blevet forelagt de billeder, de har anmodet om. Der er ikke over for Pressenævnet fremlagt dokumentation for, at SE og HØR har anmodet Radio24syv om at fremlægge samtlige billeder. Nævnet finder derfor ikke tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik af Radio24syv for alene at anmode om SE og HØRs bemærkninger til enkelte fotografier og ikke forelægge samtlige 418 billeder.

Aller Media har henvist til “morgenfladen den 5. september 2016” og klaget over, at der i morgenfladen er fremført beskyldninger, der er yderst skadelige for SE og HØR, og at beskyldningerne burde have været efterprøvet i særlig grad med henvisning til punkt A.3 i de vejledende regler for god presseskik.

Pressenævnet lægger i den forbindelse til grund, at der ved “morgenfladen” henvises til udsendelserne kl. 06.05, 07.05 og 08.05. Af udsendelsen “24syv Morgen” den 5. september 2016 kl. 06.05 fremgår det bl.a.:

 

[Tidskode 37.52]

 

“Radiovært 2: […] Chefredaktøren Niels Pinborg, han mener ikke, at man skal medtage de udenlandske paparazzi-fotografier i vores statistik. […]”

Og

[Tidskode 46.45]

 

“Radiovært 2: […] Og efter klokken 08.00 skal SE og HØRs chefredaktør forklare, hvordan 418 paparazzi-billeder på et år kan være at begrænse antallet til, at man kun bruger paparazzi-billeder, når det har et klart formål. Niels Pinborg, han kommer ind til os i studiet.[…]”

 

Af udsendelsen den 5. september 2016 kl. 07.05 fremgår det bl.a.:

 

[Tidskode 18.47]

Radiovært: Jeg vil faktisk lige sige, at Niels Pinborg kommer jo herind klokken fem minutter over otte til en snak om præcis de her paparazzi-metoder […].”

Og

[Tidskode 20.38]

Radiovært: […] Og som jeg jo lige sagde inden denne her lille reklame, så får vi jo besøg af Niels Pinborg i studiet […]”

 

SE og HØR fik herefter først mulighed for at besvare beskyldningerne første gang i interviewet den 5. september 2016 kl. 08.05. Beskyldningerne mod SE og HØR er forelagt for SE og HØRs ansvarshavende chefredaktør i et interview henholdsvis den 5. og 6. september 2016, hvor redaktøren fik mulighed for at imødegå beskyldningerne.

I interviewene gjorde SE og HØRs redaktør navnlig lytterne opmærksomme på, at billederne ifølge SE og HØR ikke er i strid med lovgivningen, ligesom Radio24syv burde have skelnet mellem reportagebilleder (hvor den fotograferede er bekendt med fotografens tilstedeværelse) og paparazzibilleder (hvor den fotograferede ikke er bekendt med fotografens tilstedeværelse). SE og HØR var således ikke enig i Radio24syvs definition af et paparazzifotografi.

Pressenævnet finder som udgangspunkt, at angreb og svar bør bringes i sammenhæng, dvs. i samme radioudsendelse. Det gælder i særlig grad krænkende udsagn, jf. punkt A.4 i de vejledende regler for god presseskik.

Sådan som sagen er påklaget over for Pressenævnet, tager nævnet ikke stilling til, hvorvidt SE og HØRs synspunkter burde have været bragt tidligere på morgenen den 5. september 2016 end kl. 08.05 som sket.

Nævnet finder på denne baggrund ikke tilstrækkelig grundlag for at udtale kritik af Radio24syvs forelæggelse.

 • Overskriften “Se og Hør kritiseres for forfølgelse af kendispar”

 

Aller Media har klaget over, at der i artiklen bragt den 6. september 2016 ikke er dækning for overskriftens brug af ordet “forfølgelse“. Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at overskrifter i form og indhold skal have dækning i den pågældende artikel, jf. punkt A.6.

Af artiklens underrubrik fremgår det:

 

“Kendis 2 og Kendis 1s privatliv har været omtalt så massivt i Se og Hør det seneste år, at det tenderer til forfølgelse, lyder kritikken fra to mediejurister.”

 

Af artiklens indhold fremgår det, at SE og HØR har bragt 79 artikler fordelt over 53 blade om Kendis 2 og Kendis 1 fra august 2015 til august 2016. I den forbindelse er professor ved juridisk institut på SDU, Sten Schaumburg-Müller, blandt andet citeret for, at sige:

 

“Der er det min klare vurdering, at en så massiv dækning kan blive til forfølgelse.”

Og

“Sten Schaumburg-Müller forklarer, at det er den gentagne og konstante dækning, der gør den kritisabel […].”

 

Pressenævnet bemærker, at det ikke i interviewet med professor Sten Schaumburg-Müller den 6. september 2016 kl. 06.05 har været muligt for nævnet at finde en udtalelse fra professoren, hvor han ordret udtaler “tenderer til forfølgelse”. Pressenævnet finder imidlertid, at der er tilstrækkelig dækning for brugen af ordet “forfølgelse” i artiklens indhold. Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at der i Sten Schaumburg-Müller og Vibeke Borbergs udtalelser er dækning for overskriften “Se og Hør kritiseres for forfølgelse af kendispar”. Nævnet har også lagt vægt på, at det i artiklen er beskrevet, hvordan billederne er taget og indholdet heraf, samt at det af artiklen fremgår, at SE OG HØR ikke er dømt for lovovertrædelser. Pressenævnet finder på denne baggrund ikke grundlag for at udtale kritik af Radio24syvs brug af ordet forfølgelse i overskriften.

Det bemærkes i øvrigt, at overskriften blev ændret den 7. september 2016 til “Se og Hør kritiseres for massiv dækning af kendispar”, således at ordet forfølgelse ikke længere indgår i overskriften.

Aller Media har yderligere klaget over, at Radio24syv ikke i tilstrækkelig grad har adskilt deres kommentarer fra fakta i artiklen “Se og Hør bruger fortsat paparazzi i stor stil trods løfte om bedre etik”. Aller Media har henvist til udsagnet “Ifølge den danske straffelov er det ulovligt” i følgende afsnit:

 

“Se og Hør foretager i nogle tilfælde det, man ville kalde en overvågning – altså hvor bladet simpelthen holder øje med personer og så fotograferer dem, når de viser sig. Og det er efter min vurdering lovstridigt,” siger Sten Schaumburg-Müller, der dog mener, at Se og Hør generelt er klar over, hvor grænserne går.

Ifølge den danske straffelov er det ulovligt at bringe billeder og oplysninger om private forhold uden samtykke, samt at tage billeder af personer, der ikke befinder sig på et frit tilgængeligt sted. Derimod har det tidligere været opfattelsen, at billeder taget på offentligt område, der ikke i sig selv var krænkende, altid kunne bringes. Men relativt ny praksis fra den europæiske menneskerettighedsdomstol fastslår, at det kan være ulovligt at bringe billeder, der er helt uden offentlig interesse – også selvom de i sig selv ikke er krænkende, og selvom de er optaget på offentligt område.

 

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det skal gøres klart, hvad der er faktiske oplysninger, og hvad der er kommentarer, jf. punkt A.5.

Nævnet finder ikke grundlag for at fastslå, at Radio24syv i artiklen “Se og Hør bruger fortsat paparazzi i stor stil trods løfte om bedre etik” eller i øvrigt giver indtryk af, at det skulle være fastslået, at Se og Hør har overtrådt straffeloven. Det ville i så fald kræve, at spørgsmålet blev prøvet ved domstolene. Nævnet finder herefter, at Radio24syv har adskilt kommentarer og faktiske oplysninger, og udtaler ikke kritik på dette punkt.

Redigering

Aller Media har klaget over, at Radio24syvs dækning var ensidig kritisk over for SE og HØR, og at Radio24syv ikke nævner, at ugebladet ikke har tabt retssager om privatlivskrænkelser, siden den nuværende redaktør tiltrådte i november 2013.

Pressenævnet bemærker generelt, at redaktøren i overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet som udgangspunkt er berettiget til at beslutte, hvad man vil bringe i mediet. Det vil sige, at det ligger inden for grænserne af redaktørens redigeringsret at undlade at omtale forhold, der for en af parterne eller andre forekommer centrale, ligesom det er op til redaktøren at vælge og fravælge materiale og kilder, så længe det samlede indtryk giver et retvisende billede.

Pressenævnet finder, at Radio24syv havde et ansvar for, at det samlede indtryk af dækningen gav et retvisende billede af SE og HØRs brug af paparazzi-fotografier.

Af Radio24syvs dækning henvises blandt andet til antallet af retssager i artiklen “Se og Hør bruger fortsat paparazzi i stor stil trods løfte om bedre etik” den 5. september 2016, hvoraf det bl.a. fremgår, at:

 

“Jeg [redaktør Niels Pinborg] har ikke haft nogen sager om privatlivskrænkende billeder i de knap tre år, jeg har været chefredaktør,” siger Niels Pinborg til Radio24syv.”

 

Tilsvarende udtalelser fremgår af udsendelsen “24syv Morgen” den 6. september 2016 kl. 07.05 og kl. 08.05, hvoraf bl.a. følgende fremgår:

 

[Kl. 07.05] Radiovært: Okay, fordi vi havde jo Niels Pinborg inde i studiet i går. Vi får ham ind igen her til morgen. Chefredaktør på SE og HØR, og han siger jo meget stolt: “Jamen jeg har ikke tabt nogen retssager, der har ikke været nogen retssager i de tre år, han har været chefredaktør.”

 

Og

 

“[Kl. 08.05 ved tidskode 06.00:]

 

Niels Pinborg: Jeg står til ansvar for presseetik og for lov. Og vi har et faldene antal sager i Pressenævnet angående presseetik, og de sidste tre år har vi ikke været i en domstol for at skulle forsvare os eller forklare os.”

 

Endelig fremgår det af artiklen “Se og Hør kritiseres for massiv dækning af kendispar” af 6. september 2016:

 

“»Og i forhold til det krænkende i omtalerne, må jeg bare konstatere, at i de tre år jeg har været chef, har vi ikke én gang været i retten i sager om privatlivskrænkelser. Så ud over de få gange vi har fået kritik i Pressenævnet – lige som alle andre medier – har påstandene intet på sig« skriver Niels Pinborg til Radio24syv.”

 

Pressenævnet lægger herefter til grund, at Radio24syv har omtalt, at SE og HØR ikke har været indbragt for domstolene i de seneste tre år i de to artikler og to radioprogrammer. Uanset, at den oplysning ikke fremgår af samtlige radioudsendelser, finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at Radio24syv har overskredet de vide rammer for redigering ved ikke at omtale det yderligere.

 • Omtalen af Kendis 1 og Kendis 2

 

Aller Media har også klaget over, at Radio24syv ikke nævner, at ugebladet SE og HØRs andel af den danske mediedækning af parret Kendis 1 og Kendis 2 udgjorde 19 procent i perioden fra den 2. september 2015 til den 2. september 2016. Statistikken er omtalt i udsendelsen “24syv Morgen” den 6. september 2016 kl. 08.05:

[Tidskode 32.58]

 

Niels Pinborg: Hvis man ser på den samlede pressedækning. Altså, alle danske mediers pressedækning og interesse for Kendis 2 og Kendis 1, så kan jeg godt forstå, at det kan være voldsomt, fordi i det år, der er gået. Der tegner SE og HØR sig sådan set kun for 19 procent af den omtale, der har været af Kendis 2 og Kendis 1.”

 

Pressenævnet finder heller ikke grundlag for at fastslå, at Radio24syv har tilsidesat god presseskik ved ikke at nævne SE og HØRs procentvise dækning yderligere. Nævnet bemærker, at antallet af artikler om parret (79 artikler fordelt på 53 blade) er nævnt i dækningen.

 • Københavns Byrets dom af 9. april 2013

 

Aller Media har klaget over Radio24syvs omtale af Københavns Byrets dom af 9. april 2013 i sagen, Anders Lund Madsen og hans kæreste mod SE og HØRs daværende redaktør, to journalister og fotografen Fotograf A.

Aller Media har klaget over, at Radio24syv ikke i programmet “Reporterne” den 5. september 2016 kl. 17.05 tydeliggjorde, at fotografierne af Anders Lund Madsen og hans kæreste var taget tilbage i 2011, ligesom radioværten får lov at udtale, at fotografen skulle have “lidt af hans egen medicin”, da værten forsøgte at ringe til ham i en direkte udsendelse.

På baggrund af en udskrift fra Københavns Byrets dombog i sagen lægger Pressenævnet til grund, at redaktøren og de to journalister var tiltalt og blev dømt for overtrædelse af privatlivets fred (straffelovens § 264 d). Fotografen var ikke tiltalt for dette forhold og blev således heller ikke dømt. Derimod blev fotografen sammen med de tre øvrige sagsøgte dømt til at betale en godtgørelse (efter erstatningsansvarslovens § 26) for krænkelsen af Anders Lund Madsen og hans kæreste.

Af radioudsendelsen “Reporterne” den 5. september 2016 kl. 17.05 fremgår bl.a. følgende:

 

[Tidskode 26.36]

Radiovært 1: Han [Anders Lund Madsen] er en af dem, der er blevet krænket af SE og HØRs paparazzi-fotografer. Det skete i 2011.”

 

Pressenævnet finder på denne baggrund, at Radio24syv med tilstrækkelig tydelighed har gjort det klart for lytterne, at sagen fandt sted i 2011. Pressenævnet finder videre, at der på baggrund af dommen er dækning for udsagnene, at “Han [Anders Lund Madsen] er en af dem, der er blevet krænket”, og at fotografen skulle have lidt af sin “egen medicin”. Nævnet udtaler ikke kritik af Radio24syv for ikke at omtale dommen nærmere.

Nævnet bemærker, at oplysningen om tidspunktet for hændelsen og udfaldet af retssagen også er omtalt og uddybet i radioudsendelserne kl. 07.05 og kl. 08.05.

Aller Media har videre klaget over, at fotografens navn er nævnt i forbindelse med omtalen.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at en sigtet, tiltalt eller domfældt person bør forskånes for at få fremdraget pågældendes tidligere straffedom, hvis den er uden betydning for de forhold, vedkommende nu er sigtet, tiltalt eller dømt for. I anden nyhedssammenhæng bør de mod en person tidligere rejste straffesager som regel ikke omtales, jf. punkt C.9.

Det er Pressenævnets opfattelse, at arbejdsgivere ikke har en sådan generel retlig interesse, at arbejdsgiveren er klageberettiget på vegne af sine ansatte. Da Aller Media ikke har dokumenteret at have fuldmagt til at indgive klagen på vegne af fotograf Fotograf A personligt, vurderes klagen alene i forhold til virksomheden Aller Media.

Det er ubestridt, at SE og HØR offentliggjorde fotografens billeder, og nævnet finder herefter ikke grundlag for at kritisere, at SE og HØR blev sat i forbindelse med fotografen, ligesom offentliggørelsen af hans navn i Radio24syv ikke kan anses for krænkende for SE og HØR.

I forbindelse med den verserende retssag, hvor tidligere ansatte hos SE og HØR er tiltalt for privatlivskrænkelser efter, at SE og HØR har anvendt ulovligt tilvejebragte kreditkortoplysninger ved omtalen af offentlige personer, finder nævnet videre, at omtalen af den tidligere straffesag kan være relevant. Nævnet udtaler derfor ikke kritik af Radio24syv for at omtale sagen fra 2013.

Pressenævnet bemærker i øvrigt, at journalisters og fotografers arbejde ofte er offentlig tilgængeligt, ligesom de krediteres med navns nævnelse i byline eller ved billederne.

Pressenævnet finder samlet set ikke grundlag for at fastslå, at redaktøren har overskredet de vide rammer for redigering. Nævnet udtaler derfor ikke kritik af Radio24syvs vinkling og redigering.

Nævnet udtaler heller ikke i øvrigt kritik af Radio24syv.

Genmæle

Radio24syv har anført, at Aller Media ikke har fremsat en skriftlig anmodning om genmæle.

Det følger af medieansvarslovens § 36, stk. 3, at en anmodning om genmæle skal fremsendes skriftligt til redaktøren senest 12 uger efter offentliggørelsen af de faktiske oplysninger, der ønskes imødegået.

SE og HØR og Radio24syv er enige om, at SE og HØRs redaktør, Niels Pinborg, og nyhedschef på Radio24syv, Simon Andersen, talte sammen den 5. september 2016, ligesom det af korrespondancen til Pressenævnet fremgår, at Aller Media har anmodet om et genmæle over for følgende to punkter:

 

“1) At man ved navn udhængte en fotograf, der var frifundet i sagen, og at man forsøgte at ringe ham op uden nærmere aftale eller forberedelse.

2) [Radio24syv] havde væsentlige undladelser i omtalen af den gamle sag, så den fremstod som aktuel eller uafsluttet.”

 

Pressenævnet behandler herefter Aller Medias anmodning om genmæle.

Det fremgår af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

 

Ad 1. Aller Media har anført, “At man ved navn udhængte en fotograf, der var frifundet i sagen, og at man forsøgte at ringe ham op uden nærmere aftale eller forberedelse.”

 

Under henvisning til Københavns Byrets dom af 9. april 2013, hvoraf det fremgår, at fotografen blev dømt til at betale en godtgørelse sammen med redaktøren og de to journalister på SE og HØR, finder nævnet, at der ikke er bragt faktisk forkerte oplysninger om SE og HØRs journalist. Aller Media er herefter ikke berettiget til et genmæle over for dette punkt.

 

Ad 2. Aller Media har videre anført, at Radio24syv “havde væsentlige undladelser i omtalen af den gamle sag [Københavns Byrets dom af 9. april 2013], så den fremstod som aktuel eller uafsluttet.”

 

Det fremgik af radioudsendelsen den 5. september 2016 kl. 17.05, at fotografierne var taget i 2011, og at Anders Lund Madsen var blevet krænket. Pressenævnet finder herefter, at tidspunktet for fotograferingen er gengivet korrekt, og at der ikke er påvist faktisk forkerte udsagn.

Aller Media er således ikke berettiget til at få bragt et genmæle.

Pressenævnets kendelse af 22. november 2016 i sag nr. 16-70-01014

Del på sociale medier ved at klikke her: