Sagsnummer: 17-70-01081

En borgers klage over BTs omtale af den amerikanske præsident behandles ikke

08-02-2017

En borger klagede over BTs omtale af den amerikanske præsidents psykiske helbred. Borgeren var ikke personligt omtalt i artiklen og var derfor ikke klageberettiget. Pressenævnet afviste derfor at behandle klagen.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen ”Anerkendt amerikansk psykolog: Trump er uhelbredeligt psykisk syg” bragt den 6. februar 2017 på bt.dk, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

Den påklagede artikel beskriver en amerikansk psykolog John D. Gartners professionelle vurdering af den amerikanske præsident Donald Trumps psykiske helbred. [Klager] er ikke selv nævnt eller afbilledet i artiklen.

[Klager] har til støtte for klagen blandt andet anført, at artiklen ikke er tilstrækkelig kildekritisk og indeholder ukorrekte oplysninger. Ifølge den amerikanske kilde US News, som BT referer til som kilde, er den citerede kilde John D. Gartner “praktiserende psykoterapeut” og ikke en “anerkendt psykolog”.

2 Pressenævnets formand, Hanne Schmidt, udtaler:

[Klager] har klaget over en artikel, hvor han ikke selv er omtalt eller afbilledet. Artiklen omtaler den amerikanske præsident Donald Trumps psykiske helbred.

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.

Da [Klager] hverken direkte eller indirekte personligt er omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i artiklerne, har han ikke en sådan retlig interesse, at der er grundlag for at behandle klagen.

Klagen afvises herefter uden nærmere behandling, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2.

Pressenævnets kendelse af 8. februar 2017 i sag nr. 17-70-01081

Del på sociale medier ved at klikke her: