Sagsnummer: 17-70-01078

Klage over Nordiske Mediers hjemmeside idag.dk behandles ikke

08-02-2017

Brancheforeningen Dansk Isolerings Garanti klagede over Nordiske Mediers hjemmeside idag.dk, hvor en artikel med kritisk omtale af isoleringsfirmaer var bragt. Da hjemmesiden idag.dk ikke er anmeldt til Pressenævnet, har nævnet ikke kompetence til at behandle klagen, som afvises.

Brancheforeningen Dansk Isolerings Garanti har ved bestyrelsesmedlem [Person A] klaget til Pressenævnet over artiklen ”KLH-isolering gentager angreb mod DR Kontant” bragt den 27. januar 2017 på forsiden af Nordiske Mediers hjemmeside idag.dk, idet foreningen mener, at god presseskik er tilsidesat.

Sagen er behandlet sammen med sag nr. 17-70-01079, MP-isolering mod Leder IDAG, og sag nr. 17-70-01080, Dansk Isolerings Garanti og MP-isolering mod MyPressWire.com.

1 Sagsfremstilling

DR1 bragte den 26. januar 2017 i udsendelsen ”Kontant: Varm luft for alle pengene” en kritisk omtale af isoleringsfirmaer.

Efterfølgende omtalte flere medier udsendelsen, herunder Nordiske Medier. I den påklagede artikel ”KLH-isolering gentager angreb mod DR Kontant” bragt på hjemmesiden idag.dk den 27. januar 2017 er Dansk Isolerings Garanti blandt andet omtalt.

Dansk Isolerings Garanti har til støtte for klagen blandt andet anført, at artiklen indeholder grove og krænkende beskyldninger mod foreningen, samt at foreningen ikke blev kontaktet forud for artiklens offentliggørelse. Foreningen anser det som en skærpende omstændighed, at artiklen fortsat er på forsiden af idag.dk, selv om foreningen har anmodet om, at den midlertidig afpubliceres, indtil sagen i Pressenævnet er afgjort.

2 Pressenævnets formand, Hanne Schmidt, udtaler:

Da hjemmesiden idag.dk ikke er anmeldt til Pressenævnet efter medieansvarslovens § 8, stk. 1, er der ikke tale om et medie omfattet af medieansvarsloven, jf. lovens § 1, nr. 3.

Klagen over idag.dk hører således ikke under nævnets kompetence og afvises derfor i medfør af medieansvarslovens § 43, stk. 2, nr. 1.

Pressenævnets kendelse af 2. februar 2017 i sag nr. 17-70-01078

Del på sociale medier ved at klikke her: