Print siden Print
Pressenævnet
Pressenævnet

Klagevejledning

Pressenævnet er et uafhængigt offentligt nævn, der er oprettet ved medieansvarsloven. Nævnet behandler klager over pressen, dvs. radio, tv, dagblade, ugeblade, magasiner og andre massemedier.

 

  

 

Læs de seneste kendelser 

Læs nyheder fra Pressenævnet 

 
27-05-2016

Rettelse til sag om påtaleopgivelse: ”at” skulle være ”om”


Pressenævnet har efter behandlingen af sag nr. 16-70-00929, [Klager] mod Sydsjællands Tidende, ved en fejl citeret den påklagede artikel i Sydsjællands Tidende forkert på Pressenævnets hjemmeside.

27-05-2016

Ikke kritik for at bringe billede fra folkefest


En person klagede over, at modkraft.dk bragte et billede af ham, der var taget ved en folkefest afholdt på et privat område. Da folkefesten havde et deltagerantal omkring 200, og alle kunne købe billet til arrangementet, var der ikke tale om en privat begivenhed. Pressenævnet udtaler derfor ikke kritik af modkraft.dk for at bringe billedet uden samtykke.

27-05-2016

Ikke kritik af redox.dk for at bringe billede taget ved en folkefest


En person klagede over, at redox.dk bragte et billede af ham, der var taget ved en folkefest afholdt på et privat område. Da folkefesten havde et deltagerantal omkring 200, og alle kunne købe billet til arrangementet, var der ikke tale om en privat begivenhed. Pressenævnet udtaler ikke kritik.

25-05-2016

Nævnet kritiserer kommentarer til en påtaleopgivelse


Et bestyrelsesmedlem klagede over en omtale i Sydsjællands Tidende af, at Bagmandspolitiet havde opgivet at rejse tiltale mod bestyrelsesmedlemmet. Af Bagmandspolitiets afgørelse fremgår det, at medlemmet havde misforstået loven og derfor ikke med vilje havde overtrådt loven. Pressenævnet kritiserer, at artiklen med udsagn som ”Sådan snor han sig uden om loven” og ”svært at bevise om der var foregået bevidst snyd” giver indtryk af, at klager bevidst havde til hensigt at omgå lovgivningen.

24-05-2016

Borreliapatient kunne ikke klage


En person har klaget over en artikel om test og behandling af borrelia bragt på videnskab.dk. Ifølge klager, som selv er borreliapatient, giver artiklen et fordrejet og stigmatiserende billede af virkeligheden. Da artiklen omhandler borreliapatienter generelt, og da klager ikke selv er omtalt, har han ikke retlig interesse, og klagen afvises.

23-05-2016

DR havde ret til at redigere interview


En kvinde klagede over DR’s redigering af et interview om brug af mobiltelefoner på fødegangen, som blev bragt i DR’s ”Aftenshowet”. Kvindens holdning var, at hun ikke ville bruge sin mobiltelefon på fødegangen, men DR’s vinkel gav ifølge kvinden det modsatte indtryk. Pressenævnet udtaler ikke kritik af DR, da redigeringen ligger inden for redaktørens redigeringsret, og da kvindens synspunkter ikke fremstår fordrejet.

23-05-2016

Ikke kritik af udtalelse i direkte debatprogram


En forening har klaget over en udtalelse fremført af en person i et direkte radioprogram på DR P1. Personen fortalte om en episode, som angiveligt fandt sted for 25 år siden, hvor hun blev befamlet af personer med tilknytning til Hells Angels. Pressenævnet finder ikke, at radioværten burde have grebet ind under udsendelsen og udtaler ikke kritik. Under hensyn til, at personens udtalelse ikke anses at være egnet til at påføre den danske forening Hells Angels en skade af betydning, er foreningen heller ikke berettiget til et genmæle.

20-05-2016

Ikke kritik for brug af forkortet udtalelse


En redaktør klagede over, at hans udtalelser fra et tidligere interview blev forvansket ved at forkorte den og indsætte udtalelsen i et nyt indslag. Da den forkortede udtalelse ikke fremstiller klageren med et andet synspunkt end i den oprindelige sammenhæng, udtaler Pressenævnet ikke kritik.

Pressenævnets kommende møder:

 

1. halvår 2016

22. juni 2016

 

Telefon 

33 15 55 64

 

Telefontider

Mandag til torsdag
kl. 9.00 - 15.00

 

Fredag
kl. 9.00 - 14.00  

 

Receptionen lukker for personlig henvendelse kl. 14.00 hver dag.

Der kan afleveres post til kl. 16.00 

 

Adelgade 11-13, 4.   •   1304 København K   •   Tlf. 33 15 55 64   •   e-mail: sekr(at)pressenaevnet.dk
Adelgade 11-13, 4. • 1304 København K • Tlf. 33 15 55 64 • e-mail: sekr(at)pressenaevnet.dk