Print siden Print
Publikationer

Pressenævnets årsberetninger er tilgængelige i pdf-format.

 

 

 

 

 

Årsberetning 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download Årsberetning 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedrørende statistikken på side 14 i Årsberetning 2015

 

Pressenævnet genoptog i 2015 behandlingen af en sag. I denne sag var der klaget over en udsendelse på TV 2 News.

I de tilfælde, hvor nævnet genoptager behandlingen af en sag, oprettes en ny sag i Pressenævnets journalsystem, ligesom der træffes en ny kendelse af nævnet. Det indebærer, at der i disse tilfælde indgår to kendelser i statistikken vedrørende samme udsendelse/artikel.

I Pressenævnets statistik for 2015 fremgår på side 14 punktet ”Kendelser om presseetik afsagt i 2015”. Heraf fremgår det, at der var seks tilfælde, hvor klagen over TV 2 Danmark helt eller delvist blev taget til følge. Den ene af de seks kendelser vedrører behandlingen af en tidligere afgjort sag, som TV 2 News selv havde anmodet Pressenævnet om at genoptage behandlingen af. Der er således reelt fem forskellige klager over TV 2 Danmark i 2015, hvor Pressenævnet gav klageren helt eller delvist medhold.

 

I det konkrete tilfælde henvises til følgende to afgørelser vedrørende TV 2 Danmark:

 
Pressenævnets kendelse af 17. februar 2015 i sag nr. 14-70-00746

Pressenævnets kendelse af 17. marts 2015 i sag nr. 15-70-00769

 

Årsberetning 2014

Download Årsberetning 2014  Rettelse til årsberetning 2014

 

Årsberetning 2013

Download Årsberetning 2013  

 

Årsberetning 2012

Download Årsberetning 2012  

 

Årsberetning 2011

Download Årsberetning 2011  

 

Årsberetning 2010

Download Årsberetning 2010  

 

Årsberetning 2009

Download Årsberetning 2009  

 

Årsberetning 2008

Download Årsberetning 2008  

 

Årsberetning 2007

Download Årsberetning 2007  

 

Download Årsberetning 2006 Rettelser til ÅB 2006

 

Årsberetning 2005

Download Årsberetning 2005  
 Årsberetning 2004

 

 

 

 

 

 

 

Download Årsberetning 2004

 
 Årsberetning 2003  

Download Årsberetning 2003

 
 Årsberetning 2002  

Download Årsberetning 2002

 
 Årsberetning 2001  

Download Årsberetning 2001

 

 

Årsberetning 2000

 

 

Download Årsberetning 2000

 

 

Årsberetning 1999

 

Download Årsberetning 1999

 

 

Årsberetning 1998

 

Download Årsberetning 1998

 

 

Årsberetning 1997

 

Download Årsberetning 1997

 

 

Årsberetning 1996

 

Download Årsberetning 1996

 

 

Årsberetning 1995

 

Download Årsberetning 1995

 

 

Årsberetning 1994

 

Download Årsberetning 1994

 

 

Årsberetning 1993

 

Download Årsberetning 1993

 

 

Årsberetning 1992

 

Download Årsberetning 1992

 

Adelgade 11-13, 4.   •   1304 København K   •   Tlf. 33 15 55 64   •   e-mail: sekr(at)pressenaevnet.dk
Adelgade 11-13, 4. • 1304 København K • Tlf. 33 15 55 64 • e-mail: sekr(at)pressenaevnet.dk