Print siden Print

Afvisning af klage over Uriasposten.net. Internetsiden var ikke anmeldt efter MAL§ 8, stk. 1, jfr. § 1, nr. 3. Kompetence. (Formandssag)

Klager – en person – klagede over omtale af ”Garagedrengen” på Uriasposten.net.

11/29/2012:

 

Pressenævnets formand udtaler:

 

Da den internetside, hvorpå den pågældende omtale er bragt, ikke er anmeldt til Pressenævnet efter medieansvarsloven § 8, stk. 1, er der ikke tale om et medie omfattet af medieansvarsloven, jf. lovens § 1, nr. 3. Klagen over Uriasposten.net hører således ikke under nævnets kompetence og afvises derfor allerede af den grund i medfør af medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 1. 


Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 12-70-00369.


Adelgade 11-13, 4.   •   1304 København K   •   Tlf. 33 15 55 64   •   e-mail: sekr(at)pressenaevnet.dk
Adelgade 11-13, 4. • 1304 København K • Tlf. 33 15 55 64 • e-mail: sekr(at)pressenaevnet.dk