Anne Louise Bormann

Anne Louise Bormann, højesteretsdommer og stedfortræder for Pressenævnets formand

 • Dommer i Højesteret 2016-dd.
 • Landsdommer i Østre Landsret, 2005-2016
 • Kontorchef i Justitsministeriet, 2001-2004
 • Konsulent i Justitsministeriet, 2000-2001
 • M., University of Nottingham, 1998
 • Fuldmægtig i Justitsministeriet, 1996-2000
 • Dommerfuldmægtig ved Retten i Kalundborg, 1994-1996
 • Fuldmægtig i Justitsministeriet, 1991-94
 • Cand.jur. Københavns Universitet, 1991

Andre hverv m.m.

 • Censor ved Københavns Universitet fra 2010
 • Diverse undervisnings- og forfattervirksomhed
 • Formand for Retsvirkningslovsudvalget, 2010-2015
 • Formand for Strafferetsplejeudvalget, 2014-
 • Konsulent for Danida vedrørende efteruddannelse af ugandiske dommere, 2011-2015
 • Medlem af og sekretær for forskellige udvalg under Justitsministeriet, herunder Retsplejerådet, Ægtefællepensionsudvalget, Børnelovsudvalget og Arvelovsudvalget
 • Medhjælper (anklager) ved Statsadvokaten for København mv., 1996-2000
 • ”Formiddagstjeneste” som dommerfuldmægtig ved Københavns Byret, 1993-1994
 • ”Formiddagstjeneste” ved Københavns Politi, 1991-1993