Indsigt

Få indsigt i Pressenævnets arbejde. På denne side finder du nyheder, analyser og rapporter, der er relevant for det arbejde, vi laver i Pressenævnet.

Vedrørende statistikken i Pressenævnets årsberetning 2015

17-05-2016

Pressenævnet genoptog i 2015 behandlingen af en sag, hvor Pressenævnet ved kendelse i februar 2015 havde kritiseret en udsendelse på TV 2 News. I den nye sag afsagde nævnet en ny kendelse i marts 2015. Denne sag figurerer to gange i TV 2 Danmarks statistik over ”Kendelser om presseetik afsagt i 2015”.

Pressenævnets årsberetning for 2015

27-04-2016

I 2015 har nævnet modtaget adskillige klager fra personer, der ønskede at få slettet omtale af dem i artikler på internettet. Pressenævnet har kun i få tilfælde kritiseret mediernes afgørelser på området.

Punkt B.8: Mediernes klagevejledning

14-04-2016

Pressenævnet gør opmærksom på, at medier bør oplyse om muligheden for at klage til Pressenævnet over afgørelsen, når mediet har givet afslag på en anmodning om sletning, anonymisering eller afindeksering ved en klage til mediet i henhold til de presseetiske regler pkt. B.8. Der bør herunder også gives oplysning om klagefristen på 12 uger og om Pressenævnets adresse.

Offentliggørelse af fældende kendelser

09-02-2016

Nævnet har udarbejdet retningslinjer for, hvordan nævnets kritik kan forventes offentliggjort, hvis der er tale om en fældende kendelse, og nævnet pålægger mediet at offentliggøre kendelsen.

Nye ansigter i Pressenævnet

25-01-2016

Pressenævnet har netop taget hul på en ny 4-årig periode, og i den forbindelse er der et par nye ansigter i blandt beskikkelserne.

Ingen fax pr. 1.1.2016

03-12-2015

Fra første januar 2016 er det ikke længere muligt at sende en fax til Pressenævnet.
Der henvises i stedet til mail eller almindelig post.

Egen drift-sager

28-09-2015

Pressenævnet har drøftet sin restriktive praksis vedrørende egen drift-sager (at tage sager op til behandling på eget initiativ). Det er besluttet, at nævnet frem-over vil være mere åben over for muligheden.

En arbejdsgruppe under Pressenævnet har overvejet, hvorvidt nævnet skal tage flere sager op af egen drift og i givet fald, hvilken type sager, der er egnet hertil.

Nævnets retningslinjer kan læses nedenfor i arbejdsgruppens notat, som Pressenævnets medlemmer tilslutter sig. Se navnlig afsnit 5.2 ”Overvejelser om nævnets fremtidige praksis”.

Sletning og anonymisering af internetartikler, punkt B.8 – uddrag af årsberetning 2014

01-04-2015

Som nævnt i årsberetningen for 2013 blev de vejledende regler for god presseskik revideret i maj 2013, og der blev indsat et helt nyt punkt om blandt andet sletning mv. af tilgængelige internetartikler eller meddelelser (punkt B.8. i det presseetiske regler.) Se nærmere om bestemmelsen i Pressenævnets årsberetning for 2013, side 20-21, hvor også 5 konkrete sager er omtalt.

Pressemeddelelse: SE og HØR-sagen

06-11-2014

Pressenævnet behandler ikke af egen drift sagen om SE og HØR, men nævnet opfordrer pressen til at overveje, om spørgsmålet om betalte kilder bør reguleres i pressens regler om god presseskik.