Indsigt

Få indsigt i Pressenævnets arbejde. På denne side finder du nyheder, analyser og rapporter, der er relevant for det arbejde, vi laver i Pressenævnet.

Årsberetning for 2016: Flere klagere og medier forliger klagesager

29-05-2017

Pressenævnet har nu offentliggjort sin årsberetning for 2016. Nævnet modtog i 2016 156 klager. Det er på niveau med antallet af klager i 2014 og 2015. I 108 sager vurderede nævnet indholdet af klagen. I en tredjedel af sagerne gav nævnet klageren ret i et eller flere klagepunkter. Det er på niveau med 2015. Derimod er antallet af hævede sager stigende.

Vedrørende statistikken i Pressenævnets årsberetning 2015

17-05-2016

Pressenævnet genoptog i 2015 behandlingen af en sag, hvor Pressenævnet ved kendelse i februar 2015 havde kritiseret en udsendelse på TV 2 News. I den nye sag afsagde nævnet en ny kendelse i marts 2015. Denne sag figurerer to gange i TV 2 Danmarks statistik over ”Kendelser om presseetik afsagt i 2015”.

Pressenævnets årsberetning for 2015

27-04-2016

I 2015 har nævnet modtaget adskillige klager fra personer, der ønskede at få slettet omtale af dem i artikler på internettet. Pressenævnet har kun i få tilfælde kritiseret mediernes afgørelser på området.

Punkt B.8: Mediernes klagevejledning

14-04-2016

Pressenævnet gør opmærksom på, at medier bør oplyse om muligheden for at klage til Pressenævnet over afgørelsen, når mediet har givet afslag på en anmodning om sletning, anonymisering eller afindeksering ved en klage til mediet i henhold til de presseetiske regler pkt. B.8. Der bør herunder også gives oplysning om klagefristen på 12 uger og om Pressenævnets adresse.

Offentliggørelse af fældende kendelser

09-02-2016

Nævnet har udarbejdet retningslinjer for, hvordan nævnets kritik kan forventes offentliggjort, hvis der er tale om en fældende kendelse, og nævnet pålægger mediet at offentliggøre kendelsen.

Nye ansigter i Pressenævnet

25-01-2016

Pressenævnet har netop taget hul på en ny 4-årig periode, og i den forbindelse er der et par nye ansigter i blandt beskikkelserne.

Ingen fax pr. 1.1.2016

03-12-2015

Fra første januar 2016 er det ikke længere muligt at sende en fax til Pressenævnet.
Der henvises i stedet til mail eller almindelig post.

Egen drift-sager

28-09-2015

Pressenævnet har drøftet sin restriktive praksis vedrørende egen drift-sager (at tage sager op til behandling på eget initiativ). Det er besluttet, at nævnet frem-over vil være mere åben over for muligheden.

En arbejdsgruppe under Pressenævnet har overvejet, hvorvidt nævnet skal tage flere sager op af egen drift og i givet fald, hvilken type sager, der er egnet hertil.

Nævnets retningslinjer kan læses nedenfor i arbejdsgruppens notat, som Pressenævnets medlemmer tilslutter sig. Se navnlig afsnit 5.2 ”Overvejelser om nævnets fremtidige praksis”.