Ny postaftale – Beregning af klagefrister

27-02-2017

Ny postaftale betyder, at almindelige breve kan være længere undervejs.

For klager, der indgives til Pressenævnet pr. brev, skal klageren være opmærksom på, at en ny postaftale betyder, at breve kan være længere undervejs end tidligere. I forhold til overholdelse af klagefristen skal Pressenævnet således gøre klagere opmærksomme på, at et standardbrev i visse tilfælde kan være op til fem hverdage om at nå frem til nævnet. Det vil sige op til en uge, hvis et brev postes tirsdag.

Yderligere oplysninger findes i Justitsministeriets cirkulære om ny postaftale og beregning af klagefrister (cirkulære nr. 10014 af 30. juni 2016), som kan læses her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184271

Del på sociale medier ved at klikke her: