Længere klagefrister

02-01-2014

Fra 1. januar 2014 har borgere, organisationer og virksomheder 12 uger til at klage til Pressenævnet over oplysninger bragt i medierne.
Hidtil har reglen været, at der højst måtte gå fire uger fra oplysningerne blev bragt, til de berørte skulle klage til nævnet eller mediet.

Folketinget vedtog de nye klagefrister 19. december 2013, og fristerne trådte i kraft i går, den 1. januar. I relation til Pressenævnets arbejde betyder det, at nævnet nu behandler sager, hvor klageren har henvendt sig til mediet eller Pressenævnet senest 12 uger efter offentliggørelsen. Tidligere er sagerne blevet afvist uden at blive behandlet, hvis der var klaget efter fire uger.
 

Det nu vedtagne lovforslag ”L 10 Forslag til lov om ændring af medieansvarsloven. (Forlængelse af klagefrist og opbevaringsperiode)” kan læses på Folketingets hjemmeside: https://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/L10/index.htm 

 

Man kan klage over medierne, hvis man synes, at de har overtrådt de vejledende regler for god presseskik, https://www.pressenaevnet.dk/Love-og-regler/Regler-for-god-presseskik.aspx, eller man ønsker en rettelse af faktisk forkerte oplysninger (et genmæle). Vejledning om genmæle: https://www.pressenaevnet.dk/Klagevejledning/Vejledning-om-genmæle.aspx

 

Generelt kan man klage, hvis man føler sig hængt ud af pressen eller direkte/indirekte optræder i medierne, uanset om det er i artikler, fjernsyn, radio, web-medier eller andet. Dog kan man kun klage over de web-medier, der er tilmeldt Pressenævnet. Listen over tilmeldte medier fremgår af nævnets hjemmeside under fanebladet Klagevejledning, Hvem kan man klage over: https://www.pressenaevnet.dk/Klagevejledning/Hvem-kan-man-klage-over.aspx

 

Del på sociale medier ved at klikke her: