Nye ansigter i Pressenævnet

25-01-2016

Pressenævnet har netop taget hul på en ny 4-årig periode, og i den forbindelse er der et par nye ansigter i blandt beskikkelserne.

 

Beskikkelserne af Pressenævnets medlemmer udløb pr. 31. december 2015. Størstedelen af nævnets medlemmer og stedfortrædere har valgt at takke ja til at fortsætte i nævnet i den næste periode, som løber fra 1. januar 2016 til 31. december 2019, men der er også sket et par ændringer.

Nævnet har fået ny stedfortræder for formanden, idet højesteretsdommer og Pressenævnets tidligere formand Jytte Scharling stopper og bliver afløst af en anden højesteretsdommer, Jens Kruse Mikkelsen. Jytte Scharling var formand for Pressenævnet fra 2007 til 2014 og var blandt andet med til at forenkle sproget i nævnets kendelser og få sat fokus på, at Pressenævnets kendelser bringes på en fremtrædende plads. Især sidstnævnte har haft stor betydning, da klagere, der får medhold i nævnet, vil kunne opleve, at de får offentlig oprejsning i forhold til de krænkelser, de har været udsat for fra mediernes side.
Højesteretsdommer Hanne Schmidt overtog i 2014 roret efter Jytte Scharling og får nu altså højesteretskollegaen Jens Kruse Mikkelsen som stedfortræder.
Jens Kruse Mikkelsen har en lang karriere i Justitsministeriet bag sig og har siden 2008 fungeret som dommer – først i Østre Landsret og de seneste år i Højesteret.

Marianne Druedahl, som har været repræsentant fra offentligheden, er blevet 70 år og har efter mange gode år i nævnet valgt at udtræde. Marianne er nu afløst af Marlene Borst Hansen, som er formand for Fora, som er et oplysningsforbund med fokus på læring og kreativitet i fællesskab. Marlene Borst Hansen er uddannet folkeskolelærer og har desuden været folketingsmedlem for Radikale Venstre.

Udover ændringerne i medlemmerne så skifter TV 2 og DR pladser, således, at det nu er TV 2’s redaktør og repræsentant for den redaktionelle ledelse, der fungerer som medlem, og DR’s repræsentant der fungerer som stedfortræder.
Oversigt over alle Pressenævnets medlemmer og stedfortrædere kan ses på Pressenævnets hjemmeside her: Oversigt over alle Pressenævnets medlemmer og stedfortrædere

Del på sociale medier ved at klikke her: