Nyt punkt i regler for god presseskik er taget i brug

27-03-2014

Pressenævnet er begyndt at modtage klager, der handler om at få slettet eller sløret digitale artikler. Klagerne bliver behandlet efter det nye punkt B.8 i de vejledende regler for god presseskik, der trådte i kraft i maj 2013.

Punktet lyder:

Meddelelser offentliggjort i digitale medier vil ofte være tilgængelige længe efter, at de er publiceret. Efter anmodning til mediet kan tilgængeligheden af sådanne tidligere offentliggjorte, følsomme eller private oplysninger hindres, i det omfang det er muligt og skønnes rimeligt.

Ifølge Danske Medier og Dansk Journalistforbunds guide til ”Presseetiske regler” har medierne tre metoder til at gøre en artikel mindre synlig:

1. afindexere, hvilket betyder, at søgemaskinerne ikke kan finde artiklen
2. anonymisere en artikel, det vil sige for eksempel en persons navn
3. afpublicere en artikel, hvilket betyder, at den helt bliver fjernet

På Pressenævnets møde tirsdag den 25. marts 2014 behandlede nævnet en sag om en kvinde, der har bedt JydskeVestkysten om at få fjernet en artikel fra 2012 om hende, fordi den skader hende i hendes forsøg på at finde et nyt job. JydskeVestkysten har afvist at slette artiklen, og Pressenævnet finder ikke grundlag for at kritisere avisens afgørelse.

Sag nr. 14-70-00616 kan læses på nævnets hjemmeside: https://www.pressenaevnet.dk/Om-Pressenævnet/Nyheder.aspx?M=News&PID=79&NewsID=7914

17. december 2013 nåede Pressenævnet frem til en lignende konklusion i sag nr. 13-70-00551, hvor en mand ønskede at få slettet en artikel fra Jyllands-Posten. Kendelsen kan læses på nævnets hjemmeside: https://www.pressenaevnet.dk/Søg-Nyheder.aspx?M=News&PID=127&NewsID=7880

De vejledende regler for god presseskik kan læses på nævnets hjemmeside: https://www.pressenaevnet.dk/Love-og-regler/Regler-for-god-presseskik.aspx

Danske Medier og Dansk Journalistforbund har i forbindelse med de nye regler udgivet guiden ”Presseetiske regler”. Heri kan blandt andet læses eksempler på, hvornår man ifølge medier kan forvente at få oplysninger slettet.

Guiden kan læses her: https://danskemedier.dk/wp-content/uploads/2013/11/guide_presseetiskeregler_pages1.pdf

 

Del på sociale medier ved at klikke her: