Offentliggørelse af fældende kendelser – uddrag af årsberetning 2015

27-04-2016

1.2 Offentliggørelse af fældende kendelser

Nævnet har efter overvejelser i en arbejdsgruppe i 2015 udarbejdet standardiserede retningslinjer for, hvordan nævnets kritik kan forventes offentliggjort, hvis der er tale om en fældende kendelse, og nævnet pålægger mediet at offentliggøre kendelsen efter § 49 i medieansvarsloven. Arbejdet skal ses i lyset af et ønske om standardiserede arbejdsgange, der sikrer, at ens forhold behandles ens.
Pressenævnets sager indeholder i dag klager over forskellige platforme f.eks. samtidig offentliggørelse i papirudgaver, tv/radio og på hjemmesider modsat tidligere, hvor en klage typisk indeholdt en klage over ét medie, en omtale i én avis eller ét tv-medie. I dag spredes historier hurtigt med omtale i både tv, radio, web og på sociale medier.

Retningslinjerne er inddelt i fire grupperinger:
1. tv-udsendelser
2. radioudsendelser
3. skrevne medier
4. digitale medier

For hvert af de fire punkter er endvidere fastsat retningslinjer for såkaldte ”standard tilfælde” og retningslinjer for mere krænkende forhold ”særlige tilfælde”. Sidstnævnte kan eksempelvis være omtale i artikelserier, forsidehistorier, tilfælde med alvorlig kritik fra Pressenævnet mv.

Læs mere om, hvordan medier som udgangspunkt skal offentliggøre kendelser her

Del på sociale medier ved at klikke her: