Offentliggørelse af fældende kendelser

09-02-2016

Nævnet har udarbejdet retningslinjer for, hvordan nævnets kritik kan forventes offentliggjort, hvis der er tale om en fældende kendelse, og nævnet pålægger mediet at offentliggøre kendelsen.

 

Mediebilledet har udviklet sig siden Pressenævnets oprettelse i 1992. Det er nævnets oplevelse, at Pressenævnets sager i dag indeholder klager over forskellige platforme, modsat tidligere, hvor en klage typisk indeholdt en klage over ét medie, en omtale i én avis eller ét tv-medie. I dag spredes historier hurtigt med omtale i både tv, radio, web og på sociale medier.

 

Arbejdet med retningslinjerne skal ses i lyset af et ønske om standardiserede arbejdsgange i forbindelse med pålæg om offentliggørelse. 

 

Retningslinjerne dækker over tv- og radioudsendelser, skrevne medier samt digitale medier og er opdelt i almindelig omtale, såkaldte ”standard tilfælde”, og retningslinjer for mere krænkende forhold ”særlige tilfælde”. Sidstnævnte kan eksempelvis være omtale i artikelserier, forsidehistorier, tilfælde med alvorlig kritik fra Pressenævnet, mv.

 

Retningslinjerne kan ses på nævnets hjemmeside under fanebladet Klagevejledning, Offentliggørelsessted, Fældende kendelser

 

 

Del på sociale medier ved at klikke her: