Indsigt

Få indsigt i Pressenævnets arbejde. På denne side finder du nyheder, analyser og rapporter, der er relevant for det arbejde, vi laver i Pressenævnet.

Pressenævnets første digitale repræsentant

19-11-2013

Chefredaktør og direktør Rasmus Emborg fra Avisen.dk er udpeget af udgiverne til at sidde i Pressenævnet. Her er han stedfortræder for Dorthe Carlsen, Aarhus Stiftstidende, og afløser dermed Anne Marie Dohm på posten.

Højesteretsdommer Hanne Schmidt ny formand i Pressenævnet

19-11-2013

Formanden for Pressenævnet, Jytte Scharling, har fået ny stedfortræder som afløser for den tidligere stedfortræder, højesteretsdommer Thomas Rørdam. I stedet hedder Pressenævnets nye stedfortrædende formand nu Hanne Schmidt.

Ny redaktør til Pressenævnet

21-12-2012

Anne-Marie Dohm, chefredaktør på Nordjyske Medier, er af Danske Medier netop blevet udpeget som suppleant i Pressenævnet. Anne-Marie Dohm indtræder som stedfortræder for chefredaktør Dorthe Carlsen, der samtidig skifter fra stedfortræder til medlem.

Rettelse i sag om Gråsten Avis

20-08-2012

Pressenævnet udsendte i fredags en række kendelser. I sagen om Gråsten Avis’ omtale af Rønshoved Højskole var højskolen fejlagtigt omtalt på Pressenævnets hjemmeside som “Gråsten Højskole”.

Pressemeddelelse: Pressenævnets Årsberetning 2011

27-03-2012

Nyt om Facebook.
Pressenævnet åbner for brug af materiale fra lukkede Facebook-profiler med mange ”venner” tilknyttet. Det sker i forlængelse af en udtalelse fra Folketingets ombudsmand om myndighedernes brug af Facebook-oplysninger.

Sagsnummer: 11-70-00166

Pressemeddelelse: Alvorlig kritik af B.T.s omtale af [Politiker]s boligforhold

20-12-2011

Pressenævnet har afgjort en sag, hvor folketingsmedlem [Politiker] (V) havde klaget over omtalen af hendes boligforhold i B.T. Nævnet har udtalt alvorlig kritik af avisen for at bringe forkerte oplysninger i en sag, som var blevet til ved B.T.s egen henvendelse til kommunen.