Pressemeddelelse: En beskyldning om at en journalist ”digter” skal forelægges.

04-03-2014

Zetland.dk udgav i maj 2013 singlen ”Redaktøren for det hele”, der er et udvidet portræt af en dansk redaktør. En journalist ansat under redaktøren spiller en stor rolle i portrættet, og han har klaget til Pressenævnet, fordi han på 69 punkter finder, at god presseskik er tilsidesat. Pressenævnet giver ham medhold på to punkter.

Det er første gang, at Pressenævnet behandler en single, og det betyder, at nævnet først skulle tage stilling til, om ”Redaktøren for det hele” falder ind under Pressenævnets bestemmelser. Nævnet nåede frem til, at det gør den, fordi ”Redaktøren for det hele” er et journalistisk produkt, og fordi Zetland udgiver singler med cirka fire ugers mellemrum, det vil sige periodisk.
 

Læs mere om baggrunden for, at ”Redaktøren for det hele” er behandlet af Pressenævnet på www.pressenaevnet.dk i sag nr. 13-70-00476/1 eller direkte på: https://www.pressenaevnet.dk/S%C3%B8g-Nyheder.aspx?M=News&PID=127&NewsID=7818
 

”Redaktøren for det hele” er med sine cirka 39 A4-sider og 69 klagepunkter blandt Pressenævnets mere omfangsrige sager inden for de senere år.
 

Journalisten får medhold i to af sine klagepunkter.
 

I singlen siger en anonym, tidligere kollega, at journalisten ”digter”. Pressenævnet finder, at den beskyldning er så skadelig for klager, at Zetland burde have givet ham mulighed for specifikt at svare på den påstand. Det gjorde Zetland ikke, og det kritiserer Pressenævnet.
 

Efter udgivelsen erkendte Zetland, at man kritiserer en af journalistens artikler uden, at Zetland har givet ham mulighed for at svare på kritikken. Det fik Zetland til dagen efter udgivelsen at lave en rettelse på hjemmesiden og på Facebook-siden, men Zetland sendte ikke rettelsen til de abonnenter, som allerede havde modtaget singlen, og det kritiserer Pressenævnet.
 

Hele sagen kan læses på Pressenævnets hjemmeside under fanebladet Kendelser, sag nr. 13-70-00476/2 eller direkte på: https://www.pressenaevnet.dk/Om-Pressenævnet/Nyheder.aspx?M=News&PID=79&NewsID=7908
 

Yderligere spørgsmål om Pressenævnets vurdering og afgørelse kan rettes til advokat Martin Lavesen på telefon 40 18 00 81

 

Pressenævnet
Adelgade 13, 4
1304 København K
33 15 55 64
[email protected]

 

Del på sociale medier ved at klikke her: