Pressenævnets årsberetning for 2014

28-04-2015

Pressenævnets årsberetning for 2014 er nu offentliggjort og kan ses på nævnets hjemmeside.

Årsberetningen indeholder bl.a. oplysninger om antallet af klagesager og deres udfald, herunder fordelt på de forskellige medier.

 

Statistikken viser, at Pressenævnet i 2014 modtog 155 klagesager mod 191 klagesager året før. Nævnet traf dog – på trods af det mindre antal klager i 2014 – realitetsafgørelse i samme antal sager som i 2013, nemlig i 131 sager. Nævnet afviste i 2014 færre klager på grund af fristoverskridelse end i tidligere år (8 klager i 2014 mod 23 i 2013), hvilket har sammenhæng med, at fristen for at klage til nævnet med virkning fra januar 2014 blev forlænget fra fire uger til 12 uger. Endvidere har der i 2014 været færre afvisninger af klagesager som åbenbart grundløse (2 sager i 2014 mod 14 i 2013).

 

I 53 sager af de 131 sager, som nævnet realitetsbehandlede, fik klager helt eller delvist medhold. Nævnet udtalte således kritik i ca. 40 procent af sagerne. I 2013 var tallet 47 procent. Der er dog tale om årlige udsving – for ti år siden var det omkring en tredjedel af klagerne, der fik helt eller delvist medhold.

 

Som omtalt i Pressenævnets årsberetning for 2013 blev de vejledende regler for god presseskik revideret i 2013. Der blev bl.a. som noget nyt fastsat en regel om sletning mv. af oplysninger i medierne. Baggrunden for reglen er, at meddelelser offentliggjort i digitale medier ofte vil være tilgængelige længe efter, at de er publiceret.

 

Nævnet har i 2014 behandlet en del klager over mediers afslag på at slette, anonymisere eller afindeksere en internetartikel. I ingen af sagerne fandt nævnet grundlag for at udtale kritik af, at mediet havde afvist en anmodning fra klager om sletning mv. Nogle af nævnets sager herom er
beskrevet i årsberetningen på side 20.

 

Endvidere indeholder årsberetningen på side 21 og fremefter et resumé af væsentlige konkrete sager, som nævnet behandlede i 2014. Samtlige afgørelser kan læses på nævnets hjemmeside under fanebladet Kendelser: www.pressenaevnet.dk/kendelser

 

Det tilføjes, at Pressenævnets årsberetning ikke længere udsendes i en papirudgave.

 

Henvendelse vedrørende årsberetningen kan ske til Pressenævnets formand, højesteretsdommer Hanne Schmidt, på tlf. 21 31 41 26 eller til Pressenævnets sekretariat 33 15 55 64.

Del på sociale medier ved at klikke her: