Pressenævnet får ny hjemmeside, nyt logo og går på Twitter

09-11-2016

Større synlighed og en modernisering af det digitale udtryk. Pressenævnet har fået en ny hjemmeside og en gennemgående digital modernisering.

”Der har gennem længere tid været et ønske om, at vi fik skabt større synlighed omkring nævnets arbejde. Og så var det på tide med en modernisering af hjemmesiden og vores logo,” siger formand for Pressenævnet Hanne Schmidt.

”Der har været flere overvejelser omkring nævnets tilstedeværelse på de sociale medier. Vi har truffet en beslutning om at have en profil på Twitter, hvor de, der interesserer sig for nævnets arbejde, kan følge med og holde sig orienteret, når der offentliggøres noget fra os,” siger Hanne Schmidt.

Designet på hjemmesiden og logoet er skabt ud fra principper om enkelthed og myndighed og med referencer til kobberstikket og den printtradition, som medierne bygger på. Desuden har der været fokus på at forbedre søgbarheden på Google i forhold til de kendelser, der sendes ud fra Pressenævnet, således at kendelserne fremover i højere grad vil dukke op, når der søges på en given sag. I det hele taget er der arbejdet på at forbedre muligheden for at søge på sitet.

”Der ligger et større forarbejde bag søgefunktionen på den nye hjemmeside. Vi har arbejdet med at indeksere og få lavet et digitalt arkiv, som skal gøre det lettere for brugerne at navigere rundt og gøre sig bekendt med nævnets praksis,” siger Sanne Godthaab Olesen, sekretariatsleder i Pressenævnet.

Pressenævnets medlemmer er sammensat af medlemmer fra medier og offentligheden. Formandskabet består af dommere og advokater. Pressenævnet træffer afgørelser i klagesager over medier.

Pressenævnet kan følges på Twitter og via nyhedsbreve på hjemmesiden pressenaevnet.dk

Kontakt for yderligere information:
Højesteretsdommer og formand for Pressenævnet, Hanne Schmidt, tlf: 21 31 41 26
Sekretariatsleder for Pressenævnet, Sanne Godthaab Olesen, tlf: 72 66 14 90

Del på sociale medier ved at klikke her: