Sagsnummer: 2009-6-0915

Afvisning af klage over avisen 2770 Tårnby på grund af fristoverskridelse. (Formandssag).

01-12-2009

En klager – et firma – klagede over artiklen ”Heller betaler markedsprisen” i avisen 2770 Tårnby.

Pressenævnets formand udtaler:
Fristen for klager over tilsidesættelse af god presseskik er fire uger efter offentliggørelsen i massemediet, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2. Da klagen vedrører en artikel bragt den 20. oktober 2009, og nævnet først har modtaget klagen den 24. november 2009, er fristen overskredet. Klagen over 2770 Tårnby afvises derfor i medfør af medieansvarsloven § 43, stk. 3. 
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2009-6-0915.

Del på sociale medier ved at klikke her: