Sagsnummer: 2009-6-0926

Afvisning af klage over B.T. på grund af manglende retlig interesse/klageberettigelse. (Formandssag)

16-12-2009

Klager – en person – klagede over artiklen ”NATURMEDICINEN DER FAKTISK DUER” i B.T.

Pressenævnets formand udtaler:
Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt, at man har en generel interesse i det emne, der er behandlet.
Da [K] ikke selv er direkte eller indirekte nævnt, har klageren ikke en sådan interesse i sagen, at der er grundlag for at behandle klagen. Klagen afvises herefter, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2009-6-0926.
 

Del på sociale medier ved at klikke her: