Sagsnummer: 2009-6-0901

Afvisning af klage over Danmarks Radio på grund af manglende retlig interesse/klageberettigelse. Foreningen, der havde en generel interesse var ikke selv nævnt i udsendelsen.

21-12-2009

Klager – en forening – klagede over et indslag i ”TV Avisen” på Danmarks Radio vedrørende kostens indvirkning på autisme og skizofreni.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.
Da [K] ikke selv er direkte eller indirekte nævnt i udsendelsen, har foreningen ikke en sådan interesse, at der er grundlag for at behandle klagen, hvorfor denne afvises, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2. Det forhold, at formanden for foreningen, [B], har været involveret i researchen, kan ikke føre til et andet resultat. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2009-6-0901.

Del på sociale medier ved at klikke her: