Sagsnummer: 12-70-00370

Afvisning af klage over Denkorteavis.dk. Internetsiden var ikke anmeldt efter MAL§ 8, stk. 1, jfr. § 1, nr. 3. Kompetence. (Formandssag)

29-11-2012

Klager – en person – klagede over omtalen af ”Garagedrengen” på hjemmesiden denkorteavis.dk.

 

Pressenævnets formand udtaler:

 

Da den internetside, hvorpå den pågældende omtale er bragt, ikke er anmeldt til Pressenævnet efter medieansvarsloven § 8, stk. 1, er der ikke tale om et medie omfattet af medieansvarsloven, jf. lovens § 1, nr. 3. Klagen over Denkorteavis.dk hører således ikke under nævnets kompetence og afvises derfor allerede af den grund i medfør af medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 1. 
 

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 12-70-00370.

 

Del på sociale medier ved at klikke her: