Sagsnummer: 2009-6-0927

Afvisning af klage over ekstrabladet.dk på grund af manglende retlig interesse/klageberettigelse. (Formandssag).

16-12-2009

En klager – en person – klagede over artiklen ”Politiken-journalist skampulet af [Kunstner]” på ekstrabladet.dk.

Pressenævnets formand udtaler:
Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt, at man har en generel interesse i det emne, der er behandlet.
Da klager efter det oplyste ikke selv er direkte eller indirekte nævnt, har klageren ikke en sådan interesse i sagen, at der er grundlag for at behandle klagen. Klagen afvises herefter, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2. 
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2009-6-0927.

Del på sociale medier ved at klikke her: