Sagsnummer: 2009-6-0923

Afvisning af klage over horesta.dk. Internetsiden var ikke anmeldt til Pressenævnet, jfr. MAL § 8, stk. 1. (Formandssag).

16-12-2009

Klager – en person – klagede over artiklen ”3F: Godsejer snyder elever på stribe” på horesta.dk.

Pressenævnets formand udtaler:
Da den internetside, hvorpå den pågældende artikel er bragt, ikke er anmeldt til Pressenævnet efter medieansvarsloven § 8, stk. 1, er der ikke tale om et medie omfattet af medieansvarsloven, jf. lovens § 1, nr. 3. Klagen hører således ikke under nævnets kompetence og afvises derfor allerede af den grund i medfør af medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 1. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2009-6-0923.
 

Del på sociale medier ved at klikke her: