Sagsnummer: 11-70-00172

Afvisning af klage over JydskeVestkysten på grund af manglende retlig interesse/klageberettigelse. Klagers datter var studiekammerat til den omtalte cyklist.

01-12-2011

Klager – en person – klagede over artiklen ”18-årig cyklist i livsfare: Kørt ned ved gymnasium i Kolding” i JydskeVestkysten.

Pressenævnets formand udtaler:
Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.
Da [Klager] ikke selv er direkte eller indirekte nævnt i artiklen eller afbilledet, har hun ikke en sådan interesse, at der er grundlag for at behandle klagen. Klagen afvises herefter, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2. 
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 11-70-00172.

Del på sociale medier ved at klikke her: