Sagsnummer: 12-70-00368

Afvisning af klage over Ritzau på grund af manglende retlig interesse/klageberettigelse. (Formandssag)

29-11-2012

Klager – en person – klagede over telegrammet ”16-årig i trafikulykke på Mors” udsendt af Ritzau.

 

Pressenævnets formand udtaler:

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.
Da [Klager] ikke selv er direkte eller indirekte nævnt i telegrammet, har han ikke en sådan interesse, at der er grundlag for at behandle klagen, hvorfor denne afvises, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2.
 

 

 

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 12-70-00368.

Del på sociale medier ved at klikke her: