Sagsnummer: 13-70-00572

Afvisning af klage over TV 2 på grund af manglende retlig interesse (Formandssag)

26-11-2013

Der er klaget over udsendelsen ”DMA – Danish Music Awards”, men klager hverken medvirker eller er omtalt i udsendelsen. Pressenævnet afviser herefter klagen på grund af manglende retlig interesse.

 

Pressenævnets stedfortrædende formand udtaler:

 

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt, at man har en generel interesse i det emne, der er behandlet.
Da [Klager] ikke er direkte eller indirekte omtalt eller afbilledet i udsendelsen, har han ikke en sådan interesse i sagen, at der er grundlag for at behandle klagen. Det kan ikke føre til andet resultat, at [Klager] har oplyst, at han er byrådsmedlem for Venstre.
Klagen afvises herefter, jf. medieansvarslovens § 43, stk. 2, nr. 2.

 

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 13-70-00572.

Del på sociale medier ved at klikke her: