Sagsnummer: 12-70-00369

Afvisning af klage over Uriasposten.net. Internetsiden var ikke anmeldt efter MAL§ 8, stk. 1, jfr. § 1, nr. 3. Kompetence. (Formandssag)

29-11-2012

Klager – en person – klagede over omtale af ”Garagedrengen” på Uriasposten.net.

 

Pressenævnets formand udtaler:

 

Da den internetside, hvorpå den pågældende omtale er bragt, ikke er anmeldt til Pressenævnet efter medieansvarsloven § 8, stk. 1, er der ikke tale om et medie omfattet af medieansvarsloven, jf. lovens § 1, nr. 3. Klagen over Uriasposten.net hører således ikke under nævnets kompetence og afvises derfor allerede af den grund i medfør af medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 1. 

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 12-70-00369.

Del på sociale medier ved at klikke her: