Sagsnummer: 2009-6-0924

Afvisning af klager over Brønshøj Posten p.g.a. fristoverskridelse. Klagen var fremsendt til den fejlagtige mailadresse "[email protected]" (uden "r") i stedet for rettelig [email protected] Fejladressering. (Formandssag).

17-12-2009

Klager – en person – klagede over artiklen ”Skandale – politisk pres på TV” i Lokalavisen Brønshøj Posten.

Pressenævnets formand udtaler:
Klager over tilsidesættelse af god presseskik kan rettes til det pågældende massemedie selv eller direkte til Pressenævnet. Fristen for at klage til Pressenævnet er fire uger efter offentliggørelsen i massemediet eller fire uger efter massemediets afgørelse, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2. Da klagen vedrører en artikel bragt den 22. oktober 2009, og nævnet først har modtaget klagen den 7. december 2009, er fristen overskredet. Klagen over Brønshøj Posten afvises derfor i medfør af medieansvarsloven § 43, stk. 3. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2009-6-0924.
 

Del på sociale medier ved at klikke her: