Sagsnummer: 2001-0072

Alvorlig kritik af Farsø Avis. Manglende forelæggelse for klager.

25-10-2001

Klager anførte, at bladets redaktør havde overtrådt de presseetiske regler ved at trykke og udsende artiklen i bladet. Klager bemærkede, at artiklen med hele sit indhold var både krænkende og agtelsesforringende for klager. Klageren anførte videre, at redaktøren ikke inden trykningen og udsendelsen havde rettet henvendelse til klager. Pressenævnet bemærkede, at de presseetiske regler gælder …

Klager anførte, at bladets redaktør havde overtrådt de presseetiske regler ved at trykke og udsende artiklen i bladet. Klager bemærkede, at artiklen med hele sit indhold var både krænkende og agtelsesforringende for klager. Klageren anførte videre, at redaktøren ikke inden trykningen og udsendelsen havde rettet henvendelse til klager. Pressenævnet bemærkede, at de presseetiske regler gælder i forhold til redak-tionel tekst og i et vist omfang i forhold til annoncer. Nævnet fandt, at uanset om artiklen var at betragte som en annonce eller et læserbrev/debatindlæg, indeholdt denne en række alvorlige beskyldninger, der som mindstemål burde have været forelagt klageren inden en eventuel offentliggørelse. Pressenævnet fandt, at bladet ved at undlade at forelægge de alvorlige beskyldninger for klager, havde handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtalte sin alvorlige kritik.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2001-0072.

Del på sociale medier ved at klikke her: