Sagsnummer: 2005-6-0204

Alvorlig kritik af Urban for at gentrykke et foto af en afdøds afhuggede hoved.

27-10-2005

Klager – mor til afdødes søn – klagede over en artikel i Urban.

 

Det følger af de vejledende regler om god presseskik, at meddelelser, som kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale.Pressenævnet fandt, at det ikke var nødvendigt for at få artiklens budskab frem at gentrykke fotoet af det afhuggede hoved. Det havde været fuldt tilstrækkeligt at beskrive, hvordan programmet så ud. Pressenævnet udtalte af disse grunde alvorlig kritik af Urbans brug af det pågældende foto. Da klager ikke har ønsket kendelsen offentliggjort i Urban, har Pressenævnet besluttet ikke at pålægge den ansvarshavende redaktør af Urban at offentliggøre kendelsen.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2005-6-0204.

Del på sociale medier ved at klikke her: