Sagsnummer: 2006-6-0398

Delvis grundlag for genmæle over for Ekstra Bladet. Oplysning om antal af indlæg ikke uomtvistelig vigtig.

13-12-2006

Klager klagede over artikel i Ekstra Bladet. Pressenævnet lagde til grund, at Ekstra Bladets afvisning blev modtaget af klageren den 25. august 2006 som oplyst. Klagen er modtaget i Pressenævnet inden fire uger derefter og er dermed rettidig indgivet, jf. medieansvarsloven § 40, stk. 1. Det fremgår af medieansvarsloven § 36, stk. 1, at en …

Klager klagede over artikel i Ekstra Bladet. Pressenævnet lagde til grund, at Ekstra Bladets afvisning blev modtaget af klageren den 25. august 2006 som oplyst. Klagen er modtaget i Pressenævnet inden fire uger derefter og er dermed rettidig indgivet, jf. medieansvarsloven § 40, stk. 1. Det fremgår af medieansvarsloven § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom. Pressenævnet fandt, at de påklagede udsagn indeholdt oplysninger af faktisk karakter, der kunne være egnet til at påføre [K] økonomisk eller anden skade af betydning. Pressenævnet fandt imidlertid, at [K] i artiklen af 24. juli 2006 var kommet til orde over for oplysningerne om hans medlemskab af Dansk Front, idet han var citeret for at afvise at have noget med Dansk Front at gøre. Han havde derfor ikke krav på genmæle over for disse oplysninger. Han var derimod ikke kommet til orde over for oplysningen om at han havde skrevet 56 indlæg under dæknavnet klb.dk. Rigtigheden af denne oplysning var ikke utvivlsom, og han havde derfor krav på genmæle på dette punkt.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2006-6-0398.

Del på sociale medier ved at klikke her: