Sagsnummer: 2003-0059

Delvis kritik af Danmarks Radio, intet genmælekrav. Forkert oplysning om finansiering af rockerklubhus burde være rettet i forbindelse med genudsendelse. Dissens.

14-10-2003

Klager klagede over Danmarks Radios afslag på genmæle over for oplysning om, at en rockerpræsident skulle have drevet erhverv fra en ejendom, som klager havde pant i. Klager klagede endvidere over, at DR tre gange havde genudsendt udsendelsen med denne – og en anden fejl – uden at bringe en rettelse vedrørende disse forhold. Pressenævnet …

Klager klagede over Danmarks Radios afslag på genmæle over for oplysning om, at en rockerpræsident skulle have drevet erhverv fra en ejendom, som klager havde pant i. Klager klagede endvidere over, at DR tre gange havde genudsendt udsendelsen med denne – og en anden fejl – uden at bringe en rettelse vedrørende disse forhold.
Pressenævnet fandt ikke, at den fejlagtige oplysning om adressen Grønnegade 41, hvorfra rockerpræsidenten skulle have drevet erhverv, var af en sådan karakter, at offentliggørelse heraf har medført skade af betydning for klager. Der er derfor ikke grundlag for genmæle.
Nævnet fandt, at de bragte oplysninger om finansieringen af det tidligere rockerklubhus på Fuglesangs Allé, og om at rockerpræsidenten havde drevet forretning fra Grønnegade 41, var forkerte. Danmarks Radio burde i forbindelse med genudsendelserne have berigtiget disse oplysninger, idet klagers advokat allerede dagen efter udsendelsen den 4. juni 2003 gjorde opmærksom på disse forhold. Nævnet fandt dog ikke, at oplysningen om rockerpræsidenten var af en sådan karakter, at Danmarks Radio havde handlet i strid med god presseskik ved at genudsende udsendelsen i den foreliggende form.
Pressenævnet fandt dog, at oplysningen om finansieringen af det tidligere rockerklubhus på Fuglesangs Allé – i sammenhæng med udsendelsens øvrige oplysninger om klagers udlånsvirksomhed – var med til at give seeren det indtryk, at klager systematisk ydede lån til personer med tilknytning til rockermiljøet. Nævnet fandt derfor, at oplysningen fra klagers advokat til Danmarks Radio om, at man alene som følge af en gældsovertagelse fik personer med tilknytning til rockermiljøet som nye debitorer, var af en sådan karakter, at Danmarks Radio burde have bragt oplysningen i forbindelse med de efterfølgende genudsendelser. Herved havde Danmarks Radio handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtalte sin kritik af Danmarks Radio.
Dissens.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-0059.

Del på sociale medier ved at klikke her: