Sagsnummer: 2003-0056

Delvis kritik af Kalundborg Folkeblad. Citater fra læserbrev fremstod som interview.

14-10-2003

Amtet klagede over Kalundborg Folkeblads omtale af reduktioner og omlægninger på Kalundborg Sygehus. Bl.a. spørgsmål om manglende høring, manglende offentliggørelse af læserbrev. Pressenævnet bemærkede angående et udsagn om, at klager havde undladt at reagere på Infogruppens gentagne opfordringer til at gennemføre en forståelig informationskampagne, at udsagnet ikke var af en sådan karakter, at bladet havde …

Amtet klagede over Kalundborg Folkeblads omtale af reduktioner og omlægninger på Kalundborg Sygehus. Bl.a. spørgsmål om manglende høring, manglende offentliggørelse af læserbrev.
Pressenævnet bemærkede angående et udsagn om, at klager havde undladt at reagere på Infogruppens gentagne opfordringer til at gennemføre en forståelig informationskampagne, at udsagnet ikke var af en sådan karakter, at bladet havde handlet i strid med god presseskik ved ikke at have efterprøvet dette – eller artiklens indhold i øvrigt – ved forelæggelse for klager. Nævnet bemærkede i den forbindelse, at artiklens udsagn var fremsat i forbindelse med en hed og langvarig politisk debat om et følelsesladet emne.
I overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet er redaktøren berettiget til at beslutte, hvad man vil bringe i bladet, og bladet var således ikke forpligtet til at bringe et læserbrev fra amtsborgmesteren. Som erkendt af bladet kunne bladet imidlertid i det konkrete tilfælde – af hensyn til den ligelige gengivelse af synspunkter i debatten – have bragt læserbrevet fra amtsborgmesteren inden artiklen den 28. maj 2003. Nævnet bemærkede i den forbindelse, at Infogruppen den 27. maj 2003 i et længere indlæg på ny kom til orde med sine synspunkter om Kalundborg Sygehus.
Nævnet fandt, at bladet ved i artiklen den 28. maj 2003 at anvende citater fra amtsborgmesterens læserbrev, således at det fremstod som noget, han havde udtalt i et interview, havde handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtalte sin kritik.
Da bladet efterfølgende havde bragt amtsborgmesterens indlæg i sin helhed – og i øvrigt i en leder samme dag havde beklaget, at man ikke den 28. maj 2003 bragte læserbrevet sammen med den redaktionelle artikel – fandt nævnet ikke grundlag for at pålægge bladet at offentliggøre nævnets kendelse.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-0056.

Del på sociale medier ved at klikke her: