Sagsnummer: 2005-6-0242

Delvis kritik af Midtjyllands Avis. Foto af bil samt begrundelse for afslag på interview bragt.

19-12-2005

Klager klagede over et foto bragt i Midtjyllands Avis. Det lagdes til grund, at det var offentlig kendt, ikke mindst i lokalområdet, at klagers bil blev kåret i konkurrencen som anført. Uanset at klager havde afslået at medvirke i et interview herom fandt Pressenævnet, at det ikke var i strid med god presseskik at fotografere …

Klager klagede over et foto bragt i Midtjyllands Avis. Det lagdes til grund, at det var offentlig kendt, ikke mindst i lokalområdet, at klagers bil blev kåret i konkurrencen som anført. Uanset at klager havde afslået at medvirke i et interview herom fandt Pressenævnet, at det ikke var i strid med god presseskik at fotografere bilen som sket eller at omtale, at den blev kåret som nummer to i konkurrencen. Klager havde afslået at give et interview netop med den begrundelse, som han – korrekt – var citeret for i avisen. Det var åbenbart for journalisten, at han ikke ønskede at give et interview. Det var på denne baggrund i strid med god presseskik at bringe hans begrundelse for afslaget som interview og nævnet udtalte sin kritik heraf.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2005-6-0242.

Del på sociale medier ved at klikke her: