Sagsnummer: 2007-6-0585

Delvis kritik af SE og HØR for at give indtryk af, at der var dokumentation for, at personer med tilknytning til tv-program havde indtaget kokain. Overskrifter. Kommentar fremgik.

21-12-2007

Klager – en tv-station – klagede over en artikel i SE og HØR. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Pressenævnet lægger til grund, at der blev fundet spor af kokain på toiletfaciliteterne på produktionsstedet for bl.a. Vild med dans og på Mono Bar efter en lukket fest for personer med relation til Vild med dans. Både toiletfaciliteterne …

Klager – en tv-station – klagede over en artikel i SE og HØR.
Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Pressenævnet lægger til grund, at der blev fundet spor af kokain på toiletfaciliteterne på produktionsstedet for bl.a. Vild med dans og på Mono Bar efter en lukket fest for personer med relation til Vild med dans. Både toiletfaciliteterne på produktionsstedet og Mono Bar kan benyttes af andre.
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at overskrifter og mellemrubrikker i form og indhold skal have dækning i den pågældende artikel, jf. punkt A.6. Pressenævnet finder, at overskrifterne giver indtryk af, at personer med tilknytning til Vild med dans har indtaget kokain, hvilket der ikke er dokumentation for. Nævnet finder videre, at artiklen forleder til at antage, at der er tale om større mængder end fund af spor på fælles toiletfaciliteter. Nævnet udtaler sin kritik af overskrifternes formulering.
Oplysningerne kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for producenten af Vild med dans, og har derfor skullet efterprøves i særlig grad inden offentliggørelse, først og fremmest ved forelæggelse for klager. Oplysningerne om fund af spor af kokain er forelagt [K], og udtalelser fra [O] fremgik af artiklen. Nævnet udtaler derfor ikke kritik af dette forhold.
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2007-6-0585.

Del på sociale medier ved at klikke her: