Sagsnummer: 2002-0107

Ej genmælekrav overfor Numismatisk Rapport. Ikke forkert oplysning om en mønt.

28-12-2002

Klager klagede over bladets afslag på genmæle i anledning af en artikel om, at en bestemt mønt ikke fandtes. Pressenævnet fandt, at bladet i artiklen havde vurderet, hvem der henholdsvis havde sandsynliggjort og påvist, at 2-skilling 1776 ikke fandtes. Nævnet fandt derfor, at bladet ikke havde bragt forkerte oplysninger af faktisk karakter, som kunne begrunde …

Klager klagede over bladets afslag på genmæle i anledning af en artikel om, at en bestemt mønt ikke fandtes.
Pressenævnet fandt, at bladet i artiklen havde vurderet, hvem der henholdsvis havde sandsynliggjort og påvist, at 2-skilling 1776 ikke fandtes.
Nævnet fandt derfor, at bladet ikke havde bragt forkerte oplysninger af faktisk karakter, som kunne begrunde et genmæle.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2002-0107.

Del på sociale medier ved at klikke her: