Sagsnummer: 2000-0080

Ej kritik af B.T. for omtale af personlige oplysninger og navn.

27-09-2000

Bladet havde bragt en artikel, der omhandlede klagernes søns død samt bl.a. det forhold, at sønnen havde haft et spiritusproblem. Under henvisning til redaktørens almindelige ret til at redigere mediet samt under henvisning til sagens omstændigheder fandt Pressenævnet ikke, at god presseskik var tilsidesat. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag …

Bladet havde bragt en artikel, der omhandlede klagernes søns død samt bl.a. det forhold, at sønnen havde haft et spiritusproblem. Under henvisning til redaktørens almindelige ret til at redigere mediet samt under henvisning til sagens omstændigheder fandt Pressenævnet ikke, at god presseskik var tilsidesat.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2000-0080.

Del på sociale medier ved at klikke her: