Sagsnummer: 2000-0071

Ej kritik af Folkets Radio for omtale af klageren.

16-10-2000

En forening klagede over, at en lokal radiostation havde tilsidesat god presseskik ved at fremsætte perfide og løgnagtige udtalelser om foreningen og om foreningens medlemmer. Pressenævnet fandt ikke at god presseskik var tilsidesat. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2000-0071. Del på sociale medier ved at klikke her: FacebookTwitter

En forening klagede over, at en lokal radiostation havde tilsidesat god presseskik ved at fremsætte perfide og løgnagtige udtalelser om foreningen og om foreningens medlemmer. Pressenævnet fandt ikke at god presseskik var tilsidesat.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2000-0071.

Del på sociale medier ved at klikke her: