Sagsnummer: 2000-0081

Ej kritik af Fyens Stiftstidende for omtale af klagers roller.

27-09-2000

Bladet havde bragt en række artikler, som omtalte klagerens rolle som formand for Kvindernes hus, og som indehaver af et privat firma, der solgte kurser til Kvindernes Hus. Klageren anførte, at god presseskik var tilsidesat, idet bladet bl.a. havde bragt forkerte og ærekrænkende oplysninger om hende. Pressenævnet fandt ikke grundlag for at kritisere bladet. Kendelsen …

Bladet havde bragt en række artikler, som omtalte klagerens rolle som formand for Kvindernes hus, og som indehaver af et privat firma, der solgte kurser til Kvindernes Hus. Klageren anførte, at god presseskik var tilsidesat, idet bladet bl.a. havde bragt forkerte og ærekrænkende oplysninger om hende. Pressenævnet fandt ikke grundlag for at kritisere bladet.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2000-0081.

Del på sociale medier ved at klikke her: