Sagsnummer: 2000-0060

Ej kritik af Gymnasieskolen vedrørende redigering af læserbrevsdebatten.

11-10-2000

Klageren klagede over, at et debatindlæg indeholdte forkerte og injurierende udsagn om hans person, og at god presseskik dermed var tilsidesat. Nævnet udtalte, at i læserbrevsdebatten gælder vide rammer for debattens indhold, og da bladet også havde bragt klagerens læserbreve, var god presseskik ikke tilsidesat. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: …

Klageren klagede over, at et debatindlæg indeholdte forkerte og injurierende udsagn om hans person, og at god presseskik dermed var tilsidesat. Nævnet udtalte, at i læserbrevsdebatten gælder vide rammer for debattens indhold, og da bladet også havde bragt klagerens læserbreve, var god presseskik ikke tilsidesat.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2000-0060.

Del på sociale medier ved at klikke her: