Sagsnummer: 2005-6-0215

Ej kritik af Randers Amtsavis omtale af dyrlæges behandling af hund.

27-10-2005

Klager – en dyrlæge – klagede over to artikler bragt i Randers Amtsavis. Pressenævnet har ikke mulighed for at foretage en bevismæssig bedømmelse af faktiske forhold, som parterne er uenige om. Nævnet kunne derfor ikke udtale sig om, hvorvidt klager og journalisten i løbet af deres telefonsamtale aftalte, at artiklen skulle forelægges klager, før den …

Klager – en dyrlæge – klagede over to artikler bragt i Randers Amtsavis. Pressenævnet har ikke mulighed for at foretage en bevismæssig bedømmelse af faktiske forhold, som parterne er uenige om. Nævnet kunne derfor ikke udtale sig om, hvorvidt klager og journalisten i løbet af deres telefonsamtale aftalte, at artiklen skulle forelægges klager, før den blev bragt i avisen. Artiklen bragt den 16. juli 2005 gengav begge sider af sagen, idet den både anførte hundens ejers syn på sagen og citerer klagers bemærkninger hertil. Endvidere stod der i artiklen, at Dyrenes Beskyttelse havde meldt klager til politiet, hvilket ikke var bestridt. Det forhold, at der i den første artikel fejlagtigt stod, at de to sygebesøg var foregået om aftenen og ikke, at det ene var foregået om natten, fandtes ikke at ændre læserens forståelse af sagsforløbet på en sådan måde, at forholdet var i strid med god presseskik. De negative oplysninger om klager gengivet i artiklen var alle udtalelser fra hundens ejer og Dyrenes Beskyttelse og var således udtryk for to af sagens parters personlige opfattelse af sagen. Artiklen bragt den 21. juli 2005 var en detaljeret beskrivelse af klagers version af sagsforløbet, hvilket bidrog til at fremstille sagen fra alle parters vinkel. Pressenævnet fandt på denne baggrund, at der ikke var grundlag for at udtale kritik i sagen.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2005-6-0215.

Del på sociale medier ved at klikke her: