Sagsnummer: 2000-0082

Ej kritik af Sjællands Tidende for omtale af klager og hans politiske tilhørsforhold.

11-09-2000

Bladet bragte en artikel, der handlede om, hvem der havde gjort indsigelse i anledning af en kommunes planer om at opføre et museum. Klageren, der havde gjort indsigelse, klagede over, at det i samme forbindelse var oplyst, at han var formand for Venstres erhvervsudvalg i Vestsjællands Amt. Pressenævnet fandt, at det i den givne sammenhæng …

Bladet bragte en artikel, der handlede om, hvem der havde gjort indsigelse i anledning af en kommunes planer om at opføre et museum. Klageren, der havde gjort indsigelse, klagede over, at det i samme forbindelse var oplyst, at han var formand for Venstres erhvervsudvalg i Vestsjællands Amt. Pressenævnet fandt, at det i den givne sammenhæng var relevant at oplyse om klagerens tilhørsforhold til Venstre, og god presseskik var ikke tilsidesat.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2000-0082.

Del på sociale medier ved at klikke her: