Sagsnummer: 2005-6-0208

Ej kritik af TV 2 for at have bragt et hurtigt klip af klagers hjemmeside.

27-10-2005

Klager – ansvarshavende af en hjemmeside – klagede over et indslag bragt i TV 2. Citater må ikke bringes i en form, som forvansker det fremførte synspunkt. Desuden må citater ikke bruges på en måde, som kan så tvivl om, hvem den egentlige ophavsmand er. TV 2 burde derfor under oplæsningen af de tre citater, …

Klager – ansvarshavende af en hjemmeside – klagede over et indslag bragt i TV 2. Citater må ikke bringes i en form, som forvansker det fremførte synspunkt. Desuden må citater ikke bruges på en måde, som kan så tvivl om, hvem den egentlige ophavsmand er. TV 2 burde derfor under oplæsningen af de tre citater, som stammer fra flere forskellige hjemmesider, ikke kun have bragt et billede af klagers hjemmeside. TV 2 har da også tilkendegivet over for klager, at man medgiver, at denne klipning var uheldig. Pressenævnet fandt imidlertid ikke tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik af TV 2, da et af de viste citater rent faktisk hidrører fra klagers hjemmeside, og da citaterne indholdsmæssigt udtrykte det samme budskab. Nævnet havde endvidere tillagt det vægt, at billedet af klagers hjemmeside – som blot blev vist i et hurtigt klip – primært fremstod som værende en illustration til den oplæste tekst, der omtalte venstreorienterede hjemmesider i generelle vendinger.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2005-6-0208.

Del på sociale medier ved at klikke her: