Sagsnummer: 2000-0083

Ej kritik af TV/Lorry for at bringe nogle billeder af klageren.

16-10-2000

I et tv-indslag om hundeejere blev der bragt nogle billeder af klageren. Klageren anførte, at hun følte sig krænket over at være fremstillet som en af de hundeejere, der ikke samler hundens efterladenskaber op. Pressenævnet fandt ikke, at billederne af klageren var bragt på en sådan måde, at hun fremstod som en af de hundeejere, …

I et tv-indslag om hundeejere blev der bragt nogle billeder af klageren. Klageren anførte, at hun følte sig krænket over at være fremstillet som en af de hundeejere, der ikke samler hundens efterladenskaber op. Pressenævnet fandt ikke, at billederne af klageren var bragt på en sådan måde, at hun fremstod som en af de hundeejere, der ikke rydder op efter sin hund, og god presseskik var herefter ikke tilsidesat.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2000-0083.

Del på sociale medier ved at klikke her: