Sagsnummer: 2000-0077

Ej kritik af Ugebladet og ej krav på genmæle.

27-09-2000

Bladet havde bragt en notits henvendt til klageren efter at have bragt tre af klagerens læserbreve. Klageren anførte, at god presseskik var tilsidesat, og han krævede samtidig et genmæle. Under henvisning til at der i læserbrevsdebatten gælder vide rammer for debattens indhold, og at det enkelte blad er berettiget til at redigere debatten, fandt nævnet …

Bladet havde bragt en notits henvendt til klageren efter at have bragt tre af klagerens læserbreve. Klageren anførte, at god presseskik var tilsidesat, og han krævede samtidig et genmæle. Under henvisning til at der i læserbrevsdebatten gælder vide rammer for debattens indhold, og at det enkelte blad er berettiget til at redigere debatten, fandt nævnet ikke, at god presseskik var tilsidesat, ligesom klageren ikke havde krav på genmæle.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2000-0077.

Del på sociale medier ved at klikke her: